Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

3. Familiegroepsplan, gezinsplan, doelen en het volgen van de hulp

Inleiding

Wanneer gezinnen bij jeugdhulpverlening terecht komen moet volgens de Jeugdwet eerst aan ouders de mogelijkheid geboden worden om zelf een zogeheten familiegroepsplan op te stellen. Het familiegroepsplan is een plan dat ouders samen met hun omgeving maken. In het plan geven de ouders aan hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Zo krijgen ouders, gezinnen en hun omgeving zelf de kans om de regie te voeren over hun eigen leven, inclusief de benodigde hulp. In sommige gevallen zullen ouders behoefte hebben aan hulp bij het opstellen van een familiegroepsplan.

In dit hoofdstuk komt daarom aan bod hoe samen met het gezin een familiegroepsplan met bijbehorende doelen opgesteld kan worden. Omdat deze informatie ook gebruikt kan worden als het gezin niet in de gelegenheid wordt gesteld om eerst een familiegroepsplan op te stellen, of vrijwillig afziet van het opstellen van een familiegroepsplan, spreken we in het verdere hoofdstuk over ‘gezinsplan’. Ook wordt het belang van het monitoren en evalueren van de ingezette hulp uiteengezet. De uitgangsvraag die we in dit hoofdstuk proberen te beantwoorden is: hoe kunnen hulpverleners de voortgang monitoren en nagaan of de ingezette hulp wel of niet aanslaat?

Eén plan
1. Inleiding
Reageer!