Voor professionals

De invoer van het gebruik van richtlijnen vindt plaats op de werkvloer. Voor veel professionals is het werken met richtlijnen nieuw. Het gebruik van richtlijnen is in principe de verantwoordelijkheid van de professional zelf. Het zijn immers hun eigen vakinhoudelijke standaarden voor goede hulp. De organisaties waarvoor en/of waarin zij werken kunnen professionals daarbij zeker helpen.

Dit is wat iedereen moet weten die met de richtlijnen aan de slag gaat:

Doelgroep van de richtlijnen

De richtlijnen zijn primair bedoeld voor jeugdprofessionals: gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen of anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding) en hbo-opgeleide professionals.

Lees meer

Persoon

Gedeelde besluitvorming

Het is van groot belang dat de jeugdprofessional ouders en jeugdige uitnodigt tot samenwerking en hen gedurende het hele hulpproces bij de besluitvorming betrekt. Beslissingen hebben immers een grote impact op hun leven.

Lees meer

Gezin groen

Diversiteit en cultuursensitief werken

Om een goede werkrelatie te kunnen opbouwen, is goed contact met jeugdige en ouders van belang. Ook is het raadzaam er rekening mee te houden dat ouders een ander referentiekader kunnen hebben.

Lees meer

Zintuigen roze

Beschikbaarheid interventies

Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden en in de andere gemeente niet. Jeugdprofessionals kunnen dan zoeken naar alternatief aanbod.

Lees meer

Persoon in tekstwolk blauw

Juridische betekenis van de richtlijnen

De richtlijnen beschrijven wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan en vormt hiermee naast de beroepscode een belangrijk onderdeel van de professionele standaard van professionals.

Lees meer

Boek

Geef jouw feedback door

Jouw feedback is essentieel om de richtlijnen levend te houden. Jij werkt tenslotte dagelijks met de richtlijnen en hebt daardoor zicht op wat wel en niet werkt. Geef je feedback dan ook aan ons door. Dit kan altijd via ons contactformulier.

Neem contact met ons op

Tools

Er zijn allerlei materialen beschikbaar om jou en je team te helpen bij het invoeren of gebruiken van de richtlijnen. Werkbladen, powerpoints en meer.

Naar de tools

Reageer!