Richtlijnen Jeugd

Richtlijnen ondersteunen professionals om samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen over de best passende hulp. Ze geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van ouders en kinderen.

De richtlijnen

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Werkwijze

Van knelpunt tot richtlijn

Richtlijnen vormen een belangrijk onderdeel van de professionele standaard van jeugdprofessionals, maar niet elk onderwerp is geschikt voor een richtlijn. Daarom is een zorgvuldig proces ontwikkeld waarin experts samenwerken met professionals en ervaringsdeskundigen.

Lees meer over ontwikkeling en invoering

Reageer!