Colofon

Deze website is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenspraak met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Deze drie beroepsverenigingen zijn de opstellers van de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. De BPSW, het NIP en de NVO zijn intellectueel eigenaar.

Informatie uit een richtlijn mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden. Vermeld daarbij altijd de bron. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming worden regelmatig aangepast. We adviseren daarom altijd om deze website te raadplegen voor de meest actuele versie.

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg onderhouden. Ons streven is om de website juist en actueel te laten zijn. Mocht je stuiten op onjuistheden of informatie die niet meer up-to-date is, dan horen we dit graag!

Reageer!