Nieuws over de richtlijnen

Op de hoogte blijven van aanpassingen in richtlijnen, netwerkbijeenkomsten, nieuwe producten en ander nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Terugblik: workshop Samen ‘samen beslissen’

3 juli 2024

Hoe kun je als professional samen met ouders en jongeren tot afspraken komen over de in te zetten hulp? Deze vraag stond centraal tijdens de online workshop Samen ‘samen beslissen’ op 20 juni. Met zo’n 35 professionals gingen we aan de slag.

Lees meer

Professionals gezocht voor klankbordsessie nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken

21 mei 2024

Voor de nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken zijn we op zoek naar jeugdhulpprofessionals die het leuk vinden om mee te doen aan een klankbordsessie.

Lees meer

Meld je aan voor de online workshop: Samen ‘samen beslissen’

8 mei 2024

Hoe kun je als professional samen met ouders en jongeren tot afspraken komen over de in te zetten hulp? Hier gaan we mee aan de slag in de online workshop Samen ‘samen beslissen’ op donderdag 20 juni van 15.30 tot 17.00 uur.

Lees meer

Leertraject gestart: wijkteams werken met richtlijnen

17 april 2024

Hoe kunnen wijkteams de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming benutten? Daarover is in 2023 een leertraject gestart. Beroepsvereniging BPSW en het NJi ondersteunen drie wijkteams bij de implementatie van de richtlijnen in hun team.

Lees meer

Nu terug te kijken: studentenwebinar over het gebruik van de richtlijnen

17 april 2024

Op dinsdag 16 april vond er een studentenwebinar plaats over het gebruik van richtlijnen in het werk van (aankomend) jeugdprofessionals. Ruim 250 studenten psychologie, orthopedagogiek en social work hebben dit webinar bijgewoond. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar Interventies bij traumagerelateerde problemen

3 april 2024

Heb je het webinar over interventies bij traumagerelateerde problemen gemist? Of wil je het nog eens terugkijken? De opname van dit webinar van 26 maart is nu beschikbaar.

Lees meer

Studentenwebinar: gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

19 maart 2024

Ben jij student sociaal werk, psychologie of orthopedagogiek en wil je na je studie gaan werken met kinderen of jongeren? Op dinsdag 16 april van 19.00 tot 20.30 uur vindt er een gratis online studentensessie plaats over het gebruik van de richtlijnen.

Lees meer

Hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ in commentaarfase

16 februari 2024

In 2023 is de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd. Aanvullend op deze richtlijn is het hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ geschreven. Dit hoofdstuk vormt een herziene versie van de oorspronkelijke richtlijn Crisisplaatsing en wordt bij publicatie opgenomen in de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Het hoofdstuk wordt nu ter commentaar voorgelegd aan de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW.

Lees meer

Meld je aan: webinar Interventies bij traumagerelateerde problemen

24 januari 2024

Wil je aan de slag met de nieuwe module Interventies van de richtlijn Traumagerelateerde problemen? Op dinsdag 26 maart van 10.00 – 11.00 uur organiseren we een webinar over deze module. Aanmelden is nu mogelijk.

Lees meer

Richtlijn Trauma uitgebreid met interventies

24 januari 2024

De richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is uitgebreid met een nieuwe module. Deze module gaat over interventies die zich richten op de behandeling van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren. Omdat de richtlijn nu ook ingaat op behandeling, is de naam van de richtlijn aangepast: richtlijn Traumagerelateerde problemen.

Lees meer

Evaluatie richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

19 januari 2023

De richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing is in januari 2023 gepubliceerd. In de zomer van 2023 is deze richtlijn geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn enkele aanvullingen doorgevoerd in de richtlijn.

Lees meer

Richtlijn over autismespectrumstoornissen voor jeugdprofessionals

5 december 2023

Regelmatig ontvangen we vragen waarom er geen richtlijn voor autismespectrumstoornissen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is. Er bestaan al meerdere richtlijnen voor autismespectrumstoornissen bij aanpalende beroepsgroepen. Die worden ook door professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming geraadpleegd.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar over de richtlijn Ernstige gedragsproblemen

21 november 2023

Op maandag 20 november vond het webinar over de richtlijn Ernstige gedragsproblemen plaats. Er waren bijna 600 deelnemers aanwezig. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Doe mee met de proefinvoer van de richtlijn Radicalisering

26 oktober 2023

De nieuwe richtlijn Radicalisering is in concept gereed. De volgende stap is het verzamelen van commentaar. Hiervoor zijn we op zoek naar jeugdprofessionals die een bijdrage willen leveren aan de proefinvoer.

Lees meer

Nu terug te kijken: studentenwebinar over het gebruik van de richtlijnen

11 oktober 2023

Op 10 oktober 2023 vond het studentenwebinar plaats. Het webinar ging over het gebruik van de richtlijnen in je werk als (aankomend) jeugdprofessional. Er waren ruim 180 studenten en beginnend professionals aanwezig. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Meld je aan voor het webinar over de richtlijn Ernstige gedragsproblemen

26 september 2023

Werken met de richtlijn Ernstige gedragsproblemen: hoe doe je dat? Op maandag 20 november van 10.00 tot 11.00 uur organiseren we een webinar over deze richtlijn. Ben jij erbij? Aanmelden kan vanaf nu.

Lees meer

Studentenwebinar: gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

29 augustus 2023

Op dinsdag 10 oktober van 19.00 tot 20.30 uur vindt er een gratis online studentensessie plaats over het gebruik van de richtlijnen.

Lees meer

Ontwikkeling van richtlijn ‘Toekomstgericht werken’ in volle gang

29 augustus 2023

De nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken is momenteel in ontwikkeling. Deze richtlijn gaat over de ondersteuning van jongeren rondom het volwassen worden. Er is een klankbordgroep van jongeren en een ontwikkelwerkgroep van professionals gevormd. In het voorjaar kwamen zij bijeen. Op dit moment wordt een eerste versie van de richtlijn geschreven.

Lees meer

Save the date: webinar over de richtlijn Ernstige gedragsproblemen

15 augustus 2023

Op maandag 20 november van 10.00 tot 11.00 uur is er een webinar over de richtlijn Ernstige gedragsproblemen. Wat wil jij weten over de richtlijn? Laat het ons weten. Zo kunnen we het webinar zo goed mogelijk op de vragen van deelnemers laten aansluiten.

Lees meer

Richtlijn Residentiële jeugdhulp wordt verbreed

27 juli 2023

De richtlijn Residentiële jeugdhulp is momenteel in herziening. Bij de herziening wordt uitgegaan van de definitie van ‘jeugdhulp met verblijf’ die in de Jeugdwet beschreven staat. De richtlijn wordt daarmee voor een bredere groep jeugdprofessionals van toepassing.

Lees meer

Deel je ervaringen met de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

25 juli 2023

Werk jij al met de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing? Dan zijn wij benieuwd naar jouw ervaring of de aanbevelingen in de praktijk uitvoerbaar zijn. En hoe ouders en kinderen deze ervaren. Een richtlijn is namelijk nooit af.

Lees meer

Schrijf je nu in voor de inspiratiedag Samen beslissen, samen doen

11 juli 2023

‘Samen beslissen, samen doen’: een inspiratiedag op 5 oktober die het NJi met de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP organiseert in de Social Impact Factory in Utrecht. Het programma staat in het teken van jouw organisatie en het gebruik van de richtlijnen. Samen met jou en je collega gaan we aan de slag vanuit de vraag: Wat heb je binnen jouw organisatie nodig om te kunnen werken met de richtlijnen? Hoe beslis je daar samen over en wat kun je samen doen? Het belooft een dag te worden met veel uitwisseling, interactie en verdieping.

We hebben al veel inschrijvingen ontvangen, maar er is nog ruimte. Daarom hebben we de inschrijfperiode verlengd. Inschrijven is mogelijk t/m 31 juli. 

Lees meer

Richtlijn Middelengebruik gepubliceerd

22 juni 2023

De herziening van de richtlijn Middelengebruik is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op de website. Naast de richtlijn zijn ook de werkkaarten, onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar KOPP/KOV

22 juni 2023

Op maandag 19 juni vond het webinar over de richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen (KOPP/KOV) plaats. Er waren ruim 450 deelnemers aanwezig. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’

7 juni 2023

Benieuwd naar de rol van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional en hoe je deze kunt benutten? Kijk dan het webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’ terug. Het webinar vond plaats op 30 mei en werd begeleid door Britt Kiene van de BPSW.

Lees meer

Meld je aan voor de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’

22 mei 2023

Op donderdag 15 juni organiseren de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW samen met het NJi de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’. Tijdens deze workshop ga je als jeugdprofessional zelf aan de slag met de richtlijnen. Zo ervaar je hoe ondersteunend de richtlijnen in je eigen werk kunnen zijn en hoe de toepassing ervan gemakkelijker wordt.

Lees meer

Terugblik webinar richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

17 mei 2023

Met veel plezier kijken we terug op het webinar over de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Tijdens het webinar stelden de deelnemers veel vragen. We hebben er zo’n 100 ontvangen. We gaan ermee aan de slag en beantwoorden de vragen in de komende periode. We geven alvast een eerste inkijkje in een aantal vragen die er leven.

Lees meer

 

Save the date: webinar richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen

11 mei 2023

Voor Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen (KOPP/KOV) kan opgroeien in die situatie ingrijpende gevolgen hebben. Het is belangrijk om kinderen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. Op 19 juni van 10.00 tot 11.00 uur vindt er een webinar plaats over dit onderwerp.

Lees meer

Geef jouw feedback op de richtlijn Kindermishandeling

24 april 2023

Werk jij als jeugdprofessional met de richtlijn Kindermishandeling? En wil je vanuit jouw kennis en ervaring Het NJi en de beroepsverenigingen helpen om de richtlijn actueel te houden? Doe dan mee aan de check-up voor de richtlijn Kindermishandeling. Jouw mening en praktijkervaring zijn onmisbaar.

Lees meer

Online bijeenkomst: praat mee over de plek van de richtlijnen in wijkteams

24 april 2023

Welke kansen en knelpunten ervaren wijkteams bij het gebruik van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk? Op 11 mei is er een online bijeenkomst waarin we hierover in gesprek gaan met wijkteamprofessionals.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

19 april 2023

Op dinsdag 18 april was het webinar over de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Er waren ruim 750 professionals aanwezig. Je kunt het webinar nu terugkijken.

Lees meer

Geef jouw feedback op de richtlijn Crisisplaatsing

30 maart 2023

Ben jij een jeugdprofessional en werk je met de richtlijn Crisisplaatsing? Deel dan je ervaringen met ons! Met behulp van jouw feedback kunnen wij de richtlijn nog beter passend maken.

Lees meer

Meld je aan voor het webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’

30 maart 2023

Ben jij als professional werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan zijn de richtlijnen onderdeel van jouw professionele standaard. Op 30 mei van 15.00 tot 16.30 uur staat het webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’ op het programma.

Lees meer

 

Nu terug te kijken: Studentenwebinar over het gebruik van de richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

24 maart 2023

Op 21 maart 2023 vond er een studentenwebinar plaats over het gebruik van de richtlijnen in je werk als jeugdprofessional. Er waren 100 studenten en beginnend professionals aanwezig. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Nieuwe datum webinar herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

22 maart 2023

Op dinsdag 18 april 2023 is er van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Nadat we de uitzending op 9 maart moesten staken, zitten we er op 18 april weer helemaal klaar voor.

Lees meer

Webinar richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing: we zaten er klaar voor

9 maart 2023

In verband met technische problemen hebben we het webinar over de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing moeten annuleren.

Lees meer

Studentenwebinar: gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

20 februari 2023

Ben jij student en wil je na je studie gaan werken met kinderen of jongeren? Dan krijg je te maken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijnen zijn belangrijk en dragen bij aan jouw professionaliteit. Omdat hier soms maar beperkt aandacht aan wordt geschonken in het onderwijs, vindt er op dinsdag 21 maart een gratis online studentensessie plaats.

Lees meer

Ontwikkeling richtlijn Toekomstgericht werken van start

7 februari 2023

Het NJi start in samenwerking met de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW met de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht werken. Een projectteam onder leiding van het Verwey-Jonker Instituut voert de ontwikkeling uit, samen met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland. De publicatie van de richtlijn wordt begin 2025 verwacht.

Lees meer

Richtlijnactiviteiten in 2023

7 februari 2023

Het afgelopen jaar zijn er veel verschillende activiteiten georganiseerd om jeugdprofessionals te ondersteunen bij het gebruik van de richtlijnen. Ook in 2023 blijven we ons hiervoor inzetten. Er worden verschillende richtlijnen herzien, ontwikkeld en gepubliceerd, en we organiseren weer een aantal implementatieactiviteiten.

Lees meer

Deel jouw ervaring en help ons om de richtlijnen gebruiksvriendelijker te maken

26 januari 2023

Hoe haal jij kennis en informatie uit de richtlijnen? Wat werkt daarin goed voor jou? En wat kan er beter? In een korte online peiling verzamelen we de ervaringen van zoveel mogelijk professionals die werken met de richtlijnen. Doel is om de richtlijnen toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor professionals. Jouw ervaringen en ideeën zijn daarbij cruciaal.

Lees meer

Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd

24 januari 2023

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op de website. Naast de richtlijn is ook de onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt. Een nieuwe versie van de werkkaarten wordt medio april verwacht. De herziene richtlijn is geautoriseerd door beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

Lees meer

 

Meld je aan voor het webinar ‘herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing’

23 januari 2023

Op donderdag 9 maart 2023 van 10.00 tot 11.30 uur is er een webinar over de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Lees meer

Richtlijn ‘Uithuisplaatsing en terugplaatsing’ ter autorisatie voorgelegd

28 november 2022

De richtlijn ‘Uithuisplaatsing’ is herzien en afgelopen maandag ter autorisatie verstuurd naar beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Nadat alle beroepsverenigingen de richtlijn geautoriseerd hebben, publiceren we de nieuwe richtlijn op deze website. Naar verwachting is dit medio januari 2023.

Lees meer

Herziening Middelengebruik in afrondende fase

28 november 2022

De herziening van de richtlijn Middelengebruik is in de afrondende fase. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met diverse professionals, jongeren en ouders over middelengebruik. Wat vinden zij belangrijk? En wat moet er volgens hen in de richtlijn staan?

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar gedeeld opvoederschap

14 november 2022

Tijdens het webinar over gedeeld opvoederschap bij pleegzorg op 3 november waren 335 deelnemers aanwezig. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Commentaarfase herziening Uithuisplaatsing bijna afgerond

31 oktober 2022

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing gaat richting afronding. Het eerste concept van de herziene richtlijn is klaar en is in de afgelopen weken in een commentaarfase voorgelegd aan beroeps- en belangenorganisaties. Eind november is de herziene richtlijn klaar voor autorisatie.

Lees meer

Oproep: deelname herziening richtlijn Pleegzorg

24 oktober 2022

De richtlijn Pleegzorg wordt herzien. Ben jij betrokken bij pleegzorg en wil je meedenken over de herziening? Meld je dan aan! Er zijn verschillende manieren waarop je betrokken kunt zijn.

Lees meer

Denk mee over de herziening van richtlijn Middelengebruik

27 september 2022

Heb jij in jouw dagelijkse werk te maken met het onderwerp middelengebruik en wil je meedenken over de inhoud van de herziene richtlijn? Of ken je ouders van een kind dat te maken heeft met middelengebruik, die over dit onderwerp willen meedenken? Meld je aan voor de klankbordgroep die digitaal bij elkaar komt op 3 november.

Lees meer

Meld je aan voor het webinar Gedeeld Opvoederschap

27 september 2022

Op donderdag 3 november 2022 van 10.00 tot 11.30 uur organiseren we een webinar over gedeeld opvoederschap bij pleegzorg. Hoe draag je als professional bij aan gedeeld opvoederschap?

Lees meer

Oproep: deelname herziening richtlijn Residentiele jeugdhulp

16 augustus 2022

Wil jij een bijdrage leveren aan de herziening van de richtlijn Residentiële jeugdhulp? Lees de informatie en meld je aan voor de herzieningswerkgroep of klankbordgroep.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar Samen beslissen

24 juni 2022

Op 23 juni vond het webinar over de richtlijn ‘Samen beslissen over passende hulp’ plaats. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Ontwikkeling hoofdstuk Interventies bij richtlijn Trauma

23 juni 2022

Er wordt gewerkt aan een hoofdstuk Interventies bij de richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen. Na voltooiing wordt dit toegevoegd aan de richtlijn. 

Lees meer

Meld je aan voor de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’

21 juni 2022

Op 29 september en 6 oktober wordt de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’ georganiseerd. Tijdens deze workshop ga je als jeugdprofessional zelf aan de slag met de richtlijnen. Zo ervaar je hoe ondersteunend de richtlijnen kunnen zijn en hoe het toepassen van de richtlijnen in je eigen werk makkelijker wordt.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar Goed van start met de richtlijnen

13 juni 2022

Op 2 juni waren ruim 200 professionals aanwezig bij het webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’. Het webinar is nu terug te kijken.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar Problematische gehechtheid

26 april 2022

Tijdens het webinar over de richtlijn Problematische gehechtheid op 25 april waren bijna 600 deelnemers aanwezig. Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO en auteur van de richtlijn, gaf antwoord op een aantal vragen.

Lees meer

‘Aanvaardbare termijn’ in de Richtlijn Uithuisplaatsing herzien

14 april 2022

Wanneer een kind uit huis wordt geplaatst moet volgens de Nederlandse wet voor ieder kind binnen een aanvaarbare termijn besloten worden waar het kind definitief gaat opgroeien. Deze termijn is nader uitgewerkt in de Richtlijn Uithuisplaatsing. De formulering uit de richtlijn blijkt in de praktijk soms aanleiding te zijn voor onevenwichtige besluitvorming. Daarom wordt deze formulering aangepast.

Lees meer

Meld je aan voor het webinar richtlijn Samen beslissen

21 maart 2022

Op donderdag 23 juni 2022 van 15.00 tot 16.30 uur organiseren we een webinar over de richtlijn Samen beslissen over passende hulp.

Lees meer

Meld je aan voor het webinar Problematische Gehechtheid

21 maart 2022

Op maandag 25 april van 15.00 tot 16.30 uur vindt het webinar Problematische gehechtheid plaats.

Lees meer

Richtlijn “Samen beslissen over passende hulp” aangepast

21 maart 2022

De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp is aangepast. In de nieuwe versie komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren. Ook is de leesbaarheid van de richtlijn verbeterd. Naast de richtlijn zelf, zijn ook de werkkaarten aangepast. De nieuwe versie is vanaf nu op de website te bekijken.

Lees meer

Herziening richtlijn “Middelengebruik” gestart

21 maart 2022

Vrijdag 11 maart vond de startbijeenkomst van de herziening van de richtlijn Middelengebruik plaats. De ontwikkelaar, het Trimbos-instituut, heeft samen met de deelnemers van de herzieningswerkgroep en de klankbordgroep het revisievoorstel doorgenomen en aangescherpt.

Lees meer

Help mee en deel ervaringen en knelpunten

3 maart 2022

Dit jaar organiseren beroepsverenigingen NVO, NIP en BPSW een aantal workshops om het gebruik van richtlijnen in het werkveld te optimaliseren. Om deze workshops inhoudelijk zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van professionals, inventariseren wij de specifieke behoeften via een vragenlijst. Invullen kost je maximaal 5 minuten.

Vul de vragenlijst hier in

Ontwikkeling richtlijn radicalisering bij jongeren gestart

22 februari 2022

Het Nederlands Jeugdinstituut start samen met het NIP, de NVO en BPSW met de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn: radicalisering. De richtlijn zelf wordt ontwikkeld door een projectteam onder leiding van het Verwey-Jonker Instituut. Samen met experts, professionals en ervaringsdeskundigen buigt het projectteam zich de komende twee jaar over de inhoud.

Lees meer

Terugblik: implementatiebijeenkomsten richtlijn Dyslexie

14 december 2021

In september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie verschenen. Op initiatief van de eigenaren van de richtlijn (NIP, NVO, LBRT en NKD) organiseerde het NJi in samenwerking met Dyslexie Centraal in november 2021 drie beroepsoverstijgende online bijeenkomsten voor professionals die in de praktijk met de richtlijn aan de slag (willen) gaan.

Lees meer

Nu terug te kijken: webinar richtlijn Trauma

26 oktober 2021

Zo’n 1100 professionals waren op 25 oktober aanwezig bij het webinar over de nieuwe richtlijn ‘Signaleren traumagerelateerde problemen’. Wil je ook meer weten over de richtlijn en wat jij als professional kunt doen om traumagerelateerde problemen bij jeugdigen te signaleren?

Lees meer

Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

19 oktober 2021

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van een vakinhoudelijk kwaliteitskader voor het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid. Het rapport dient als vertrekpunt voor de voorbereiding van een vakinhoudelijke richtlijn voor toekomstgericht werken.

Lees meer

Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren van traumagerelateerde problemen

28 september 2021

De nieuwe richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen is gepubliceerd. Deze helpt jeugdprofessionals in het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Daarnaast geeft de richtlijn adviezen om jeugdigen, ouders en school te ondersteunen.

Lees meer

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd

1 september 2021

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren.

Lees meer

Implementatieworkshops: laatste plekken beschikbaar

19 augustus 2021

In september en oktober organiseren we twee digitale workshops over de implementatie van de richtlijnen. Wil jij erbij zijn? Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Lees meer

Terugblik richtlijnactiviteiten 2021

19 augustus 2021

We hebben dit jaar verschillende digitale richtlijnactiviteiten georganiseerd. In deze terugblikken lees je wat we per activiteit gedaan hebben en wat de opbrengsten waren.

Lees meer

Denk mee over richtlijnactiviteiten

4 augustus 2021

Tot eind 2021 blijven we onze activiteiten online aanbieden. Om te bepalen hoe we deze bijeenkomsten invullen en hoe we deze daarna het beste kunnen organiseren, horen we graag jouw wensen.

Lees meer

Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

18 maart 2021

De mogelijke ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn Toekomstgericht werken wordt onderzocht.

Lees meer

Verkenning richtlijn Radicalisering

18 maart 2021

Jeugdprofessionals ervaren knelpunten in preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren.

Lees meer

Reageer!