Nieuws over de richtlijnen

Op de hoogte blijven van  aanpassingen in richtlijnen, netwerkbijeenkomsten, nieuwe producten en ander nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nu terug te kijken: webinar richtlijn Trauma

26 oktober 2021

Zo’n 1100 professionals waren op 25 oktober aanwezig bij het webinar over de nieuwe richtlijn ‘Signaleren traumagerelateerde problemen’. Wil je ook meer weten over de richtlijn en wat jij als professional kunt doen om traumagerelateerde problemen bij jeugdigen te signaleren?

Lees meer

Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

19 oktober 2021

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van een vakinhoudelijk kwaliteitskader voor het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid. Het rapport dient als vertrekpunt voor de voorbereiding van een vakinhoudelijke richtlijn voor toekomstgericht werken.

Lees meer

Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren van traumagerelateerde problemen

28 september 2021

De nieuwe richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen is gepubliceerd. Deze helpt jeugdprofessionals in het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Daarnaast geeft de richtlijn adviezen om jeugdigen, ouders en school te ondersteunen.

Lees meer

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd

1 september 2021

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren.

Lees meer

Implementatieworkshops: laatste plekken beschikbaar

19 augustus 2021

In september en oktober organiseren we twee digitale workshops over de implementatie van de richtlijnen. Wil jij erbij zijn? Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Lees meer

Terugblik richtlijnactiviteiten 2021

19 augustus 2021

We hebben dit jaar verschillende digitale richtlijnactiviteiten georganiseerd. In deze terugblikken lees je wat we per activiteit gedaan hebben en wat de opbrengsten waren.

Lees meer

Denk mee over richtlijnactiviteiten

4 augustus 2021

Tot eind 2021 blijven we onze activiteiten online aanbieden. Om te bepalen hoe we deze bijeenkomsten invullen en hoe we deze daarna het beste kunnen organiseren, horen we graag jouw wensen.

Lees meer

Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

18 maart 2021

De mogelijke ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn Toekomstgericht werken wordt onderzocht.

Lees meer

Verkenning richtlijn Radicalisering

18 maart 2021

Jeugdprofessionals ervaren knelpunten in preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren.

Lees meer

Reageer!