Terugblik webinar richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

Met veel plezier kijken we terug op het webinar over de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Tijdens het webinar stelden de deelnemers veel vragen. We hebben er zo’n 100 ontvangen. We gaan ermee aan de slag en beantwoorden de vragen in de komende periode. We geven alvast een eerste inkijkje in een aantal vragen die er leven.

Vragen over toepassing van de richtlijn

Er zijn er veel vragen over de toepassing van de richtlijn in de praktijk: wat doe je bijvoorbeeld als ouders na een uithuisplaatsing geen contact meer willen met hun kinderen? Hoe werk je bij een vechtscheiding toe naar terugplaatsing? Of: hoe stimuleer je ouders om psychische zorg aan te gaan? Allemaal relevante vragen die je tegenkomt in specifieke casussen als je met de richtlijn aan de slag gaat. De antwoorden zijn afhankelijk van de precieze situatie in een gezin. Daarom kun je die vraag het beste met je team en de gedragswetenschapper bespreken. Met je team kun je ook kijken hoe de vragen die in de praktijk spelen, andere richtlijnen raken.

Toepassing verklarende analyse

Een nieuw element in de richtlijn is de aanbeveling om een gedeelde verklarende analyse te maken. Hoe kom je tot zo’n analyse? Hoe ga je om met het gebruik van verschillende modellen bij verschillende organisaties? En mag iemand een verklarende analyse ‘eisen’? Om je op weg te helpen is het NJi bezig om informatie te ontwikkelen over de verschillen en overeenkomsten van helpende modellen voor een verklarende analyse. Uiteindelijk is iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor de scholing van professionals.

Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in de praktijk

Een aantal vragen gaan over de praktische haalbaarheid in de praktijk, zoals: hoe ga je bij de uitvoering van de aanbevelingen in de richtlijn om met een tekort aan jeugdbeschermers? Hoe verhoudt de visie op het zo thuis mogelijk opgroeien, zich tot het schrijnend tekort aan woonplekken? En ook: hoe plaats je broers en zussen samen als je geen plek voor hen kan vinden? Dit zijn vragen om binnen je organisatie en op beleidsniveau over in gesprek te gaan. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de professional. De richtlijnen zijn een hulpmiddel in het proces van afwegingen om de best passende ondersteunings- of hulpkeuze te maken, samen met het kind, de jongere en de ouders. Om richtlijnen onderdeel van je werk te maken, vraagt dit ondersteuning vanuit je eigen organisatie.

Na de zomer gaan we in de nieuwsbrief uitgebreider in op andere vragen.

Reageer!