Richtlijnactiviteiten in 2023

De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen jeugdprofessionals om samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen over de best passende hulp. Ook in 2023 blijven we ons hiervoor inzetten. Dit jaar worden er verschillende richtlijnen herzien, ontwikkeld en gepubliceerd, en organiseren we weer een aantal implementatieactiviteiten.

Richtlijnen in ontwikkeling en herziening

In 2022 is de richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp aangepast. In de nieuwe versie komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren en de leesbaarheid van de richtlijn is verbeterd. Ook is de herziening van de Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing afgerond en gepubliceerd. Op 9 maart wordt tijdens een webinar aandacht besteed aan deze richtlijn.

Binnenkort start de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht werken. De richtlijn Radicalisering wordt in het najaar verwacht en de module Traumabehandeling is er waarschijnlijk rond de zomer. Verder is de herziening van de richtlijn Middelengebruik in de afrondende fase. We werken dit jaar aan het herzieningstraject van de richtlijnen Pleegzorg en Residentiële Jeugdhulp.

Implementatieactiviteiten

Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd waar professionals elkaar hebben ontmoet en gesproken over het gebruik van de richtlijnen. Zo vonden er verschillende webinars en workshops plaats om het gebruik van specifieke richtlijnen makkelijker te maken.

Lerend netwerk

In 2022 is er een jaar lang een lerend netwerk van professionals actief geweest, dat in vier online bijeenkomsten aan de slag ging met veelgehoorde vraagstukken uit de praktijk. Dit lerend netwerk heeft geleid tot de groep Netwerk Richtlijnen Jeugd, waar professionals elkaar vragen stellen over de toepassing van richtlijnen. Ook kunnen ze inspirerende praktijkvoorbeelden delen en elkaar attenderen op interessante bijeenkomsten. De groep heeft inmiddels ruim 170 leden.

Bijeenkomsten

Ook in 2023 zijn er weer een aantal bijeenkomsten. Op 21 maart en 10 oktober worden er twee studentenwebinars georganiseerd om aankomende professionals kennis te laten maken met de richtlijnen. Op 20 april vindt het webinar ‘Goed van start met de richtlijnen’ plaats. Ter verdieping op dit webinar wordt er een workshop gehouden waarbij jeugdprofessionals zelf aan de slag gaan met de richtlijnen en ervaren hoe de richtlijnen hun werk kunnen ondersteunen.

Verder zijn we druk bezig met het organiseren van een live bijeenkomst waarin we elkaar ontmoeten en inspireren rond de vraag hoe je als professional in een organisatie werk maakt van richtlijnen. Naast het webinar over de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing vinden er dit jaar nog twee webinars plaats over nader te bepalen richtlijnenthema’s. Wil je hierover meebeslissen? Vul dan deze poll in op het Platform Vakmanschap Jeugd.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen over de ontwikkelingen rondom de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming? Schrijf je in voor de nieuwsbrief, volg ons op LinkedIn en sluit je aan bij de groep Netwerk Richtlijnen Jeugd op 1SociaalDomein.

Meer informatie

Reageer!