Geef jouw feedback op de richtlijn Kindermishandeling

Werk jij als jeugdprofessional met de richtlijn Kindermishandeling? En wil je vanuit jouw kennis en ervaring Het NJi en de beroepsverenigingen helpen om de richtlijn actueel te houden? Doe dan mee aan de check-up voor de richtlijn Kindermishandeling. Jouw mening en praktijkervaring zijn onmisbaar.

Vul de vragenlijst in

Het doel van de richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen, wetenschappelijk en onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij kindermishandeling en kinderverwaarlozing. De richtlijnen zijn levende documenten waarmee we professionals ondersteunen om beslissingen te nemen over de best passende hulp. Omdat er steeds nieuwe inzichten zijn vanuit ervaringen en nieuw wetenschappelijk onderzoek, zijn alle richtlijnen voortdurend in ontwikkeling en worden ze herzien. Bij zo’n herziening is jouw feedback erg waardevol.

Hoe kun jij jouw ervaring delen?

Met het invullen van deze vragenlijst kun je feedback geven op de richtlijn Kindermishandeling. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 30 juni. Wij danken je alvast hartelijk voor je medewerking.

Ga naar de vragenlijst

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Marianne Berger (m.berger@nji.nl)

Reageer!