Oproep: deelname herziening richtlijn Pleegzorg

24 oktober 2022 – De richtlijn Pleegzorg wordt herzien. Ben jij betrokken bij pleegzorg en wil je meedenken over de herziening? Meld je dan aan! Er zijn verschillende manieren waarop je betrokken kunt zijn.

Herzieningswerkgroep

De herzieningswerkgroep levert een actieve bijdrage aan de herziening. Als lid van de werkgroep ben je aanwezig bij drie à vier fysieke bijeenkomsten verspreid over een jaar. De eerste bijeenkomst wordt hoogstwaarschijnlijk in december gepland.

Tijdens elke bijeenkomst bespreken we met elkaar verschillende onderdelen van de richtlijn. Deelname vraagt voorbereiding vooraf (leeswerk, formuleren van feedback) en een actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten. Voor deelname aan de herzieningswerkgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

We zijn op zoek naar mensen die vanuit verschillende perspectieven mee willen werken aan de actualisatie van de richtlijn:

  • Professionals zoals beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, pleegzorgwerkers werkzaam bij een pleegzorgorganisatie;
  • Vertegenwoordigers van pleegjongeren, pleegouders en ouders;
  • Onderzoekers en/of wetenschappers.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit praktijkprofessionals en ervaringsdeskundige ouders en jongeren. De klankbordgroep komt twee tot drie keer samen (online of fysiek) en toetst dan de belangrijkste aanpassingen aan de richtlijn. Ook kunnen aanvullende vragen en thema’s worden voorgelegd. Als lid van de klankbordgroep lever je actief jouw inbreng tijdens de bijeenkomsten. Voor deelname aan de klankbordgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Op een andere manier bijdragen?

Wil je graag meedenken maar niet via de herzieningswerkgroep of klankbordgroep? Bijvoorbeeld omdat je wel graag input levert, maar minder tijd hebt? Of omdat je liever op een specifiek thema mee wilt denken? Ook dat horen we graag!

Over de herziening richtlijn Pleegzorg

Een belangrijke aanleiding voor de herziening van de richtlijn Pleegzorg is de aanpassing van de formulering van de aanvaardbare termijn in de richtlijn Uithuisplaatsing. Daarnaast nemen we nieuwe inzichten, onderzoek en ervaringskennis mee in de herziening. Het herzieningstraject van de richtlijn start in december 2022. Planning is dat de richtlijn in het najaar van 2023 is herzien en opnieuw gepubliceerd kan worden. Het Nederlands Jeugdinstituut voert de herziening uit.

Heb je interesse?

Heb je interesse om aan te sluiten bij de herzieningswerkgroep, klankbordgroep of wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Laat het voor 21 november weten via dit formulier.

Als er meer geïnteresseerden zijn dan het aantal plekken in de herzieningswerkgroep of klankbordgroep, dan zullen we je uitnodigen om mee te denken via bijvoorbeeld een themabijeenkomst of focusgroep.

Lees hier meer over de herziening van de richtlijn Pleegzorg.

Reageer!