Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op de website. Naast de richtlijn is ook de onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt. Een nieuwe versie van de werkkaarten wordt medio april verwacht. De herziene richtlijn is geautoriseerd door beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

Klik hier om de vernieuwde richtlijn te bekijken.

Belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn

Tijdens de herziening is de richtlijn niet alleen bijgewerkt met nieuwe kennis, maar ook inhoudelijk op belangrijke punten gewijzigd:

  • Er ligt een groter accent op terugplaatsing ten opzichte van de vorige versie. Daarom is ook de naam van de richtlijn aangepast naar: Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. 
  • Er is meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien, ook bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing. 
  • Er zijn nieuwe interventies opgenomen over het voorkomen van uithuisplaatsing.  
  • Er is een nieuw afwegingskader voor besluitvorming rond terugplaatsing. 
  • Bij de besluitvorming is in alle stappen extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind. 
  • De nadelen van een uithuisplaatsing worden beter belicht. 
  • Het standpunt over het samen plaatsen van broertjes en zusjes is aangescherpt. 
  • Er is meer aandacht voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind. 

Aan de slag met de nieuwe richtlijn

Heb jij in je werk te maken met uithuisplaatsing? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de vernieuwde richtlijn en er samen met je team en organisatie mee aan de slag te gaan. Op Richtlijnenjeugdhulp.nl zijn verschillende materialen beschikbaar die organisaties en professionals helpen om aan de slag te gaan met richtlijnen. Professionals kunnen ook met elkaar in gesprek gaan op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Daarnaast organiseert het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO op 9 maart 2023 een webinar over de vernieuwde richtlijn.  

Ondersteunende materialen

Naast de richtlijn zijn er ook weer ondersteunende materialen beschikbaar. Zo is de info voor ouders geheel herzien. Deze hand-out kunnen professionals aan ouders geven die te maken krijgen met dit onderwerp. Voor ouders is ook informatie over uithuisplaatsing beschikbaar op Nji.nl. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een nieuwe versie van de werkkaarten. Naar verwachting zijn deze begin maart beschikbaar. 

Herziening in samenwerking met het veld

Bij de herziening is actief samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Zo hebben jongeren en ouders die ervaring hebben met uithuisplaatsing actief meegedacht. Ook is de richtlijn van commentaar voorzien door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children International en het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire. 

Meer informatie

Reageer!