Ontwikkeling hoofdstuk Interventies bij richtlijn Trauma

23 juni 2022 – Er wordt gewerkt aan een hoofdstuk Interventies bij de richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen. Na voltooiing wordt dit toegevoegd aan de richtlijn.

In mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de ontwikkelwerkgroep van het hoofdstuk Interventies. Het hoofdstuk beoogt een overzicht te geven van interventies voor jeugdigen. Jeugdprofessionals kunnen deze inzetten voor hulp bij en behandeling van trauma. Ook biedt het hoofdstuk handvatten voor de selectie van interventies. Na voltooiing wordt het hoofdstuk toegevoegd aan de richtlijn. De publicatie wordt begin 2024 verwacht.

Bij de ontwikkeling van de richtlijn zijn vijftien jeugdprofessionals betrokken die in diverse sectoren van de jeugdhulpverlening werken. Het ontwikkelproces wordt door een projectteam gecoördineerd, bestaande uit drs. Rik Knipschild (projectleider), behandelaar bij Karakter en dr. Irma Hein (hoofdauteur), kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel en Germie van den Berg, expert bij het NJi. Voorzitter van de ontwikkelwerkgroep is prof. dr. Ramón Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC en directeur Academische Werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Levvel.

Reageer!