Herziening Middelengebruik in afrondende fase

28 november 2022 – De herziening van de richtlijn Middelengebruik is in de afrondende fase. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met diverse professionals, jongeren en ouders over middelengebruik. Wat vinden zij belangrijk? En wat moet er volgens hen in de richtlijn staan?

Uit gesprekken tijdens het herzieningstraject bleek onder andere dat er behoefte is aan een beter overzicht van beschermende factoren en een actueel overzicht van screeningsinstrumenten en interventies. Ook belangrijke competenties en vaardigheden kwamen aan bod. Tijdens het actualiseren van de richtlijn is ook gekeken naar hoe de richtlijn kan worden verbreed, door te bepalen welke onderdelen voor welke jeugdprofessionals relevant zijn. Verder is de literatuur in de richtlijn geactualiseerd.

De herziene richtlijn Middelengebruik wordt, samen met de vernieuwde werkkaarten, info voor ouders en het verantwoordingsdocument, in het begin van 2023 verwacht.

Reageer!