Ontwikkeling van richtlijn ‘Toekomstgericht werken’ in volle gang

De nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken is momenteel in ontwikkeling. Deze richtlijn gaat over de ondersteuning van jongeren rondom het volwassen worden. Er is een klankbordgroep van jongeren en een ontwikkelwerkgroep van professionals gevormd. In het voorjaar kwamen zij bijeen. Op dit moment wordt een eerste versie van de richtlijn geschreven.

Inbreng van jongeren

We vroegen bijvoorbeeld aan de jongeren in de klankbordgroep: “Stel jij maakt een richtlijn voor hulpverleners over toekomstgericht werken, wat zou jij daar dan in zetten?”

Hun antwoorden kwamen aardig overeen met wat we eerder ophaalden toen we met jongeren spraken. Ze voegden hier nog aan toe dat jongeren op verschillende manieren hun hulpvraag uiten en dat het dus belangrijk is dat professionals hier oog voor hebben. En dat ze het prettig vinden dat een professional in het contact ook iets van zichzelf laat zien.

De professionals in de ontwikkelwerkgroep vinden over het algemeen dezelfde dingen belangrijk als de jongeren. Soms is voor hen de vraag: ‘’Hoe geef je dit vorm in de praktijk?” Of ze lopen tegen belemmeringen aan, zoals wachtlijsten of te weinig tijd hebben voor de jongeren.

Knelpunten bij professionals

De knelpunten die professionals tegenkomen op het gebied van toekomstgericht werken met jongeren, leidden in een eerdere knelpuntenanalyse tot 23 uitgangsvragen. Tijdens een bijeenkomst van de ontwikkelwerkgroep van professionals zijn deze knelpunten en uitgangsvragen geordend tot vier hoofdthema’s waar de richtlijn over zal gaan:

  • Wat werkt bij het opbouwen en behouden van een goede werkrelatie tussen jongeren en jeugdprofessionals?
  • Hoe kan een jeugdprofessional de jongere helpen om een toekomstbeeld te vormen van een zo zelfstandig mogelijk leven?
  • Hoe kunnen jeugdprofessionals jongeren hierin stimuleren regie en verantwoordelijkheid te nemen?
  • Hoe heb je goed aandacht voor diversiteit binnen dit proces?

Planning

Momenteel schrijven onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland een eerste versie van de richtlijn. In het najaar komen de ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep weer bij elkaar om deze eerste versie te bespreken. Planning is dat de richtlijn in het voorjaar van 2024 gereed is, waarna een commentaarfase en proefimplementatie volgt. Na verwerking van de feedback wordt de richtlijn in de loop van 2024 aangeboden aan de beroepsverenigingen ter autorisatie. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in het voorjaar van 2025 gepubliceerd kan worden.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht werken.

Reageer!