Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

2. Definitie en kenmerken

Aanbevelingen

Op basis van de literatuur en overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de jeugdprofessional die met gezinnen met meervoudige en complexe problemen werkt:

  • Neem kennis van de definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen: een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. Het is tot nog toe lastig gebleken om het gezin de juiste hulp te bieden: er is vaker hulp ingezet, zonder duurzaam resultaat. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp. Noem een gezin alleen een gezin met meervoudige en complexe problemen als het aan deze definitie voldoet.

  • Bedenk dat de weerbarstigheid voor hulp van een gezin soms ook (mede) veroorzaakt is door slecht uitgevoerde hulp, gebrek aan integraliteit in de hulp, te weinig vasthoudendheid van hulpverleners en onvoldoende maatwerk.

… Meer

Problemen zijn multidimensionaal en multicausaal
Reageer!