Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

Sinds de eerste publicatie van deze richtlijn hebben een aantal herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, leest u bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • 2015 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de Onderbouwing richtlijn Multiprobleemgezinnen

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  • In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.
  • Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.
  • De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • 2020 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door Danielle de Veld (Nederlands Jeugdinstituut) in samenwerking met Mariska van der Steege (zelfstandig adviseur).
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn Multiprobleemgezinnen en algemene feedback.
  • De naam van de richtlijn is aangepast en er is meer aandacht voor het opvoederschap in de gezinnen. Daarnaast is onder andere meer aandacht voor o.a. netwerkgericht werken, familiegroepsplan en lokale teams.

  Lees alle aanpassingen in de Verantwoording aanpassingen Richtlijn Gezinnen met ernstige en meervoudige problemen 2020 (pdf).

Materialen
Reageer!