Problematische gehechtheid

Definitie

Aanbevelingen

 • Stuur een problematische gehechtheidsrelatie tussen jeugdige en ouder bij door de volwassene te begeleiden bij het sensitief en voorspelbaar reageren. Zie de voorbeelden van Werkkaart 2 (pdf): Hoe bouw je een veilige gehechtheidsrelatie op met een jeugdige?.

 • Wanneer bijsturing van de problematische relatie niet mogelijk is omdat de volwassene niet beschikbaar is, dan moet de jeugdige een nieuwe gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen met een andere volwassene. Bij voorkeur is die persoon iemand met wie de jeugdige al vertrouwd is en die voor langere tijd en regelmatig beschikbaar kan zijn.

 • Reageer invoelend en voorspelbaar op de jeugdige die aan je zorg is toevertrouwd. Zo kan de jeugdige een veilige gehechtheidsrelatie opbouwen.

 • Investeer in (de relatie met) de jeugdige. Neem de tijd om samen activiteiten te ondernemen, geef de jeugdige je volle aandacht. Luister en kijk goed naar de jeugdige (Zie voor een uitgebreide beschrijving Werkkaart 2 Hoe bouw je een veilige gehechtheidsrelatie op met een jeugdige?).

 • De periode waarbij onduidelijk is of de relatie met de ouder hersteld kan worden, mag maximaal drie tot zes maanden duren omdat een jeugdige zich bij een langere duur tóch gaat hechten en dan weer een verbroken gehechtheidsrelatie te verwerken krijgt.

 • Er bestaat een rangorde in de beschikbare alternatieven van opvang: eerst moet gekeken worden of de jeugdige terecht kan bij familieleden, daarna kan worden gekeken naar een vervangend gezin of gezinshuis. Een residentiële instelling komt op de laatste plaats.

 • Ook wanneer een jeugdige ernstige problemen op het gebied van gehechtheid heeft (zoals een gedesorganiseerde, verstoorde gehechtheidsrelatie), dan nog is de jeugdige het beste af in een gezin of een gezinshuis.

 • Het aantal groepsleidsters of begeleiders in de jeugdhulp die de jeugdige regelmatig zien, moet zo klein mogelijk zijn.

 • Met name voor kinderen onder de 6 jaar in een residentiële voorziening moet het aantal groepswerkers zo beperkt mogelijk zijn, bijvoorbeeld niet meer dan 6 groepswerkers per kind.

 • Voor kinderen tot de leeftijd van 6 jaar is residentiële opvang in een instelling ongeschikt (m.u.v. crisisopvang). Tot de leeftijd van 6 jaar worden kinderen opgevangen in een (therapeutisch) pleeggezin of gezinshuis.

 • Aanbevolen wordt om residentiële opvang om te bouwen naar gezinshuizen.

… Meer

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Conclusies
Reageer!