Problematische gehechtheid

1. Definitie

(Multidisciplinaire) samenwerking

Alle gezinnen en jeugdigen hebben baat bij een goede samenwerking tussen professionals. Dit geldt nog sterker voor gezinnen en jeugdigen die te maken hebben met gehechtheidsproblemen. Voor de diagnostiek en behandeling van gehechtheidsproblemen bij jeugdigen zal het doorgaans nodig zijn te verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Als een gezin of jeugdige verwezen moet worden,  betrek dan indien mogelijk ouders of jeugdige zelf bij het kiezen van een zorgaanbieder. Zorg verder dat duidelijk is welke professional verantwoordelijk is voor de behandeling van het gezin, en welke vervolgstappen na de behandeling gezet worden. Bij voorkeur vindt er regelmatig overleg plaats tussen een contactpersoon van de basiszorg, een professional van de specialistische hulp en de ouders/jeugdige zelf. Zie ook Verheijden en De Lange (2016).

Ook ‘in de breedte’ moet er regelmatig samen gewerkt worden met diverse partijen, zoals het onderwijs, de Jeugd-GGZ, Veilig Thuis of volwassenenzorg, wanneer het gaat om gehechtheidsproblemen bij jeugdigen. Bij het verkennen van mogelijke gehechtheidsproblemen, de uitgebreidere diagnostiek en de behandeling is het nodig af te stemmen met andere partijen waarmee het gezin te maken heeft. De aanbeveling is om – indien mogelijk – alle partijen bij overleggen te betrekken, dus zowel de ouders/jeugdige als de professional van de basiszorg (wijkteam) en de specialist.

Conclusies
Wat kunnen jeugdprofessionals doen?
Reageer!