Problematische gehechtheid

3. Oorzaken en kenmerken

Aanbevelingen Oorzaken en kenmerken

 • Screen altijd op problematische gehechtheid in de volgende situaties:

  • wanneer een jeugdige opgroeit in een gezin waarin vermoedelijk mishandeling, verwaarlozing en/of huiselijk geweld aan de orde is (geweest);
  • wanneer een jeugdige opgroeit in een gezin waarin één of beide ouders psychiatrische problemen heeft;
  • wanneer een jeugdige een ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis of een verstandelijke beperking heeft;
  • wanneer de stabiliteit en continuïteit van de ouder-kindrelatie bedreigd wordt of doorbroken is, bijvoorbeeld door het verlies van een gehechtheidsfiguur, door echtscheiding, bij een ziekenhuisopname of detentie van de ouder;
  • als de jeugdige geadopteerd is of opgroeit in een pleeggezin.
 • Kijk uit voor het beschuldigen van ouders. Heb daarentegen juist oog voor de pijn en het gevoel van falen wanneer hun zoon of dochter een problematische gehechtheidsrelatie heeft (zie ook het hoofdstuk Preventie en interventie).

 • Zorg bij langdurige afwezigheid van de ouder voor voldoende informatie over de afwezigheid van de ouder. Zorg ook dat de jeugdige met deze ouder contact kan onderhouden (met inachtneming van de veiligheid van de jeugdige).

… Meer

Welke factoren beïnvloeden een problematische gehechtheidsrelatie?
Conclusies
Reageer!