Problematische gehechtheid

Definitie

Problematische gehechtheid: een definitie

In deze richtlijn omschrijven we problematische gehechtheid als een verzamelterm voor allerlei emoties en gedragingen van jeugdigen waaruit blijkt dat zij geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met hun ouders of verzorgers.

Problematische gehechtheid: een verzamelterm voor allerlei emoties en gedragingen van jeugdigen waaruit blijkt dat zij geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met hun ouders of verzorgers.

De term ‘problematische gehechtheid’ is van toepassing op:

  • jeugdigen die onveilig (vermijdend of ambivalent) gehecht zijn aan hun ouders en bij wie sprake is van probleemgedrag als gevolg daarvan;

  • jeugdigen bij wie de gehechtheidsrelatie gedesorganiseerd of verstoord is;

  • jeugdigen bij wie de gehechtheidsrelatie verbroken is en die daarvan nog steeds last hebben;

  • jeugdigen bij wie de gehechtheidsrelatie verbroken is en die daarvan nog steeds last hebben;

  • jeugdigen die met geen enkele volwassene een gehechtheidsrelatie lijken te hebben opgebouwd. Dit wordt de reactieve hechtingsstoornis genoemd.

… Meer

Een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie heeft altijd onvoldoende vertrouwen in zichzelf en anderen opgebouwd, maar de ernst van de problematiek varieert enorm. Door te werken aan de gehechtheidrelatie kan het vertrouwen altijd weer hersteld worden. Een problematische gehechtheidsrelatie is namelijk geen persoonskenmerk of karaktertrek van een jeugdige, maar een kenmerk van de relatie tussen jeugdige en volwassene.

In deze richtlijn hanteren we  een brede invulling van de term ‘problematische gehechtheid’: zowel de psychiatrische stoornis als een onveilige gehechtheidsrelatie vallen eronder. Deze brede definitie garandeert dat er in de jeugdhulp passende aandacht is voor alle kinderen met een (enigszins) verstoorde gehechtheidsontwikkeling. De groepen verschillen wel van elkaar wat betreft de ernst van de problemen: een onveilige gehechtheidsrelatie moet gezien worden als een ongunstige uitgangssituatie van een kind; terwijl bij een reactieve hechtingsstoornis behandeling gewenst is.

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Verschillende vormen van onveilige gehechtheid
Ontwikkeling van Gehechtheid
Reageer!