Problematische gehechtheid

Signalering en diagnostiek

Diagnostische instrumenten

Veel van de beschikbare diagnostische instrumenten zijn uitsluitend geschikt om de kwaliteit van gehechtheidsrelaties in wetenschappelijk onderzoek vast te stellen, en veel minder geschikt voor de praktijk:

  • De Vreemde Situatie Procedure (VSP) die afgenomen kan worden bij kinderen vanaf twaalf maanden;

  • De Attachment Q-Sort (AQS) en de Attachment Story Completion Test ASCT) voor kinderen in de basisschoolleeftijd;

  • het Gehechtheids Biografisch Interview (GBI) dat bedoeld is voor adolescenten(vanaf ongeveer 14 jaar) en volwassenen.

… Meer

De volgende diagnostische instrumenten zijn wel geschikt voor gebruik in de klinische praktijk. De professional moet voor de afname ervan en voor een correcte interpretatie van de uitkomsten goed op de hoogte zijn van de gehechtheidstheorie en geschoold zijn in diagnostische vaardigheden. In de regel zal de professional een GZ-psycholoog,  kinder- en jeugdpsycholoog NIP, of een orthopedagoog-generalist zijn.

  • Klinische Observatie van Gehechtheid (Clinical Observation Attachment; COA). De COA is gebaseerd op de wetenschappelijke Vreemde Situatie Procedure, maar heeft 2 extra ‘stress’-momenten toegevoegd. Het kind krijgt bijvoorbeeld beangstigend speelgoed aangeboden, of de onbekende onderzoeker zoekt contact met het kind. De procedure is geschikt voor kinderen tot 5 jaar, duurt ongeveer een uur, en wordt beoordeeld op video met behulp van de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag. Bij elke episode wordt omschreven wat adaptief hechtingsgedrag is.

  • Disturbances of Attachment Interview (DAI) is een kort, half-gestructureerd interview met de ouder(s) over de jeugdige. In twaalf vragen worden gedragingen geïnventariseerd die zouden kunnen wijzen op een problematische gehechtheidsrelatie.

  • Parent Development Interview (PDI) is een interview met de ouders dat is gebaseerd op het wetenschappelijke Gehechtheids Biografisch Interview. Er worden vragen gesteld over het reflecterend vermogen van de ouder en over de ervaringen met hun zoon of dochter.

  • Working Model of Child Interview (WMI). Dit is een interview om in beeld te brengen hoe de ouders tegen de relatie met hun zoon/dochter aankijken.

… Meer

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Conclusies en Stappenplan
Screeningsinstrumenten
Reageer!