Problematische gehechtheid

6. Prognose

Aanbevelingen

Een gedragswetenschapper moet een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie altijd blijven monitoren over een langere tijdsperiode heen.

Bij een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie moet behalve aan de gehechtheidsproblemen ook altijd aandacht besteed worden aan de gedragsproblemen. Bij voorkeur ontvangen ouder en kind aanvullende begeleiding voor de omgang met deze gedragsproblemen (zie ook de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen).

Als een kind of jongere met gedragsproblemen bij jeugdhulp aangemeld wordt, dan moet de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie samen met de ouders in kaart gebracht worden. Zie ook het stappenplan: in stap 2 vindt een kort gesprek plaats over de voorgeschiedenis en worden beschermende en belemmerende factoren in kaart gebracht. In stap 3 wordt de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie meer uitgebreid uitgevraagd.

Conclusie Prognose
Reageer!