KOPP/KOV

3. Risico- en beschermende factoren

Cumulatief effect van risicofactoren

Of een jeugdige uiteindelijk problemen ontwikkelt, is afhankelijk van de manier waarop risico- en beschermende factoren op elkaar inwerken. Hoewel wetenschappelijke evidentie bestaat voor de invloed die de genoemde risico- en beschermende factoren hebben, is de bestaande literatuur op dit moment ontoereikend om op basis hiervan hoogrisicogroepen te onderscheiden.

Wat wetenschappelijk onderzoek wel uitwijst, is dat problemen op latere leeftijd vooral worden voorspeld door het aantal risicofactoren waar de jeugdige mee te maken krijgt, en niet door de aard van deze risicofactoren. Daarbij maakt het uit hoeveel beschermende factoren opwegen tegen het aantal risicofactoren. Een tekort aan beschermende factoren vergroot de kans op problemen ten gevolge van het opgroeien in een gezin met psychische en/of verslavingsproblemen bij (één van) de ouders. Hoe meer risicofactoren en hoe minder beschermende factoren er aanwezig zijn, hoe groter dus de kans op ongunstige ontwikkelingsuitkomsten.

Aangrijpingspunten voor preventie en hulpaanbod
De risico- en beschermende factoren
Reageer!