KOPP

Omgaan met ingewikkelde situaties

Aanbevelingen

  • Ga met ouders in gesprek over de invloed van hun problemen op hun kind en geef in dit gesprek terug wat hun kind vertelt heeft. Jeugdprofessionals die KOPP-gezinnen begeleiden dienen over goede gespreksvaardigheden te beschikken, waarbij de werkrelatie tussen ouder(s), jeugdige(n) en hulpverleners steeds verder wordt opgebouwd.

  • Indien onbekend is of een ouder psychische problemen heeft, maar er wel een vermoeden is, neem dan de VGO (subschaal OBVL) af. Ook kun je in overleg met de ouders informatie inwinnen bij de huisarts, behandelaar of verwijzer, mits de jeugdhulpinstelling een lokaal convenant heeft opgesteld voor informatieuitwisseling.

  • Als de ouders de voorgestelde hulp voor hun kind weigeren of geen hulp willen voor de eigen psychische en/of verslavingsproblemen, ga dan met de ouders het gesprek aan. Wijs op de mogelijke gevolgen die de ouderlijke problematiek voor hun kind kan hebben, en leg uit dat het belangrijk is dat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Volg bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Geef in alle gevallen ten minste KOPP-voorlichtingsbrochures mee en verwijs naar vrij toegankelijke KOPP-websites en generieke interventies voor ouders en jeugdige (zie het hoofdstuk Inzetten van interventies).

  • Indien de aanbevolen interventies lokaal niet voorhanden zijn, zoek dan naar alternatief aanbod dat ingrijpt op de beschermende en risicofactoren voor de jeugdige en meld de lacune in aanbevolen interventies bij de manager van de jeugdhulpinstelling.

… Meer

Aanbevolen interventies KOPP zijn niet beschikbaar
Reageer!