KOPP/KOV

5. Interventies

Interventies om jeugdigen ontvankelijk te maken voor traumaverwerking

Soms is een interventie nodig om toe te werken naar een traumaverwerkingsbehandeling. Een jeugdige kan of wil bijvoorbeeld nog niet praten over wat hij heeft meegemaakt, of is te sterk ontregeld. Er zijn momenteel geen interventies op dit gebied beschikbaar waarvoor voldoende bewijskracht aanwezig is. In de onderbouwing van deze richtlijn staan enkele waardevolle interventies die praktijkexperts adviseren.

Aanbevelingen
Overzicht van interventies
Reageer!