KOPP/KOV

6. Omgaan met ingewikkelde situaties

Opname van een ouder

Wanneer een ouder (gedwongen) opgenomen wordt vanwege verslaving of ernstige problematiek is goede uitleg en begeleiding nodig. Wat er door instellingen wordt aangeboden aan jeugdigen en wat voor rol de jeugdige kan spelen in de behandeling van de ouder kan erg verschillend zijn. Van belang is oog te hebben voor zowel het helingsproces van de ouder als voor de bescherming van de jeugdige.

Maatwerk dient plaats te vinden ten aanzien van hulp, vormen van omgang en contact of contactherstel in het belang van de jeugdige.

Licht verstandelijke beperking
Ouders die zorg mijden
Reageer!