KOPP

Screenen op risico’s

Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst)

Om een goede risico-inschatting te kunnen maken, heeft de preventiesector van de ggz en de verslavingszorg de lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst) ontwikkeld. Je kunt de SIK-lijst met handleiding evenals aandachtspunten en tips voor gesprekken met ouders en kinderen apart downloaden.

Er zijn geen normscores voor de SIK-lijst, maar de SIK-lijst kan als checklist worden gebruikt door diverse beroepsgroepen. Denk aan medewerkers van de ggz en de verslavingszorg, (uitvoerend) preventiewerkers of overige hulpverleners die met ouders en/of jeugdigen werken. De checklist (met enkele aanvullingen) kan ook jeugdprofessionals helpen om de aard en ernst van de KOPP-problematiek in te schatten en te kiezen voor een interventie.

De SIK-lijst is gebaseerd op enerzijds wetenschappelijk onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor KOPP-kinderen (zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven), en anderzijds op best practices die voortkomen uit de jarenlange ervaring die de preventiesector van de ggz en de verslavingszorg met KOPP-gezinnen heeft opgedaan. Het is een checklist van elf items die de belangrijkste beïnvloedbare risico- en beschermende factoren bestrijken (zie het hoofdstuk Risico- en beschermende factoren). Geïnventariseerd worden: de erkenning van en hulp voor de ouderlijke problematiek, de ouder-kindrelatie, de ondersteuning van de (gezonde) ouder in diens ouderrol, de copingvaardigheden van de jeugdige en het ondersteunend netwerk voor jeugdige en ouder(s). De werkgroep heeft aan de SIK-lijst toegevoegd het item: het reduceren van gevoelens van stress, angst en depressie tijdens de zwangerschap.

Verdere screening van emotionele problemen, gedragsproblemen en gezinsfunctioneren
Inschatten van het risico op KOPP-problematiek
Reageer!