KOPP/KOV

5. Interventies

Psycho-educatie

Wanneer er sprake is van een gezin met psychische en/of verslavingsproblemen bij (één van) de ouders, wordt altijd psycho-educatie gegeven aan de ouders en jeugdigen.

Er zijn verschillende materialen en (interactieve) websites met informatie en adviezen. Deze zijn ontwikkeld voor de jeugdigen, de ouders en hulpverleners. Het kan zijn dat bij een ouder het ziekte-inzicht ontbreekt en dat de ouder zelf niet goed kan uitleggen wat er aan de hand is en wat dit kan betekenen voor de jeugdige. De jeugdprofessional zorgt er dan voor dat de jeugdige goed geïnformeerd wordt over de problemen van de ouder.

Hieronder volgt een overzicht en korte beschrijving van een aantal materialen en websites en de bijbehorende doelgroep. Deze zijn door de werkgroep geschikt bevonden.

Tabel 1: Overzicht van interactieve websites en voorlichtingsmateriaal

Materialen en websites Primaire doelgroep Leeftijd jeugdige
www.kopstoring.nl jongeren 16-25 jaar
www.kopopouders.nl ouders 0-18 jaar
www.trimbos.nl/kennis/kopp-kvo kinderen, ouders, naasten, hulpverleners alle leeftijden
Informatiekaarten en informatieboekjes over KOPP voor gezinnen.
Handreiking voor professionals.
Te vinden in de webwinkel van het Trimbos-instituut, zoek op ‘informatieboekjes’.
Kinderen, ouders, hulpverleners 0-18 jaar
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl kinderen, partners en andere naasten van mensen met een verslaving alle leeftijden
Overzicht van interventies
Keuzes maken voor interventies
Reageer!