KOPP

Inzetten van interventies

Overzicht van interventies

Psycho-educatie vormt een eerste stap in de aanpak van KOPP-problematiek. Er zijn verschillende materialen en (interactieve) websites met informatie en adviezen voor jeugdigen, ouders en hulpverleners. Hieronder volgt een overzicht en korte beschrijving van een aantal materialen en websites. Deze zijn door de werkgroep geschikt bevonden.

 • Drankjewel.nl
  Primaire doelgroep: jongeren
  Leeftijd jeugdige: 12+

 • Survivalkid.nl
  Primaire doelgroep: jongeren
  Leeftijd jeugdige: 16-24 jaar

 • Kopstoring.nl
  Primaire doelgroep: jongeren
  Leeftijd jeugdige: 16-25 jaar

 • Kopopouders.nl
  Primaire doelgroep: ouders
  Leeftijd jeugdige: 0-18 jaar

 • Kipizivero: voorlichtingsserie over KOPP voor KOPP-gezinnen (achtdelig)
  Primaire doelgroep: kinderen, ouders, hulpverleners
  Leeftijd jeugdige: 0-18 jaar

… Meer

De interventies die de jeugdhulp – al dan niet in samenwerking met een andere organisatie – bij KOPP-problematiek kan inzetten, kunnen specifiek voor de KOPP-doelgroep zijn ontwikkeld of meer generiek van aard zijn. De werkgroep heeft alleen die interventies geselecteerd die minimaal als ‘theoretisch goed onderbouwd’ zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ), of die zijn aanbevolen door de werkgroep en in wetenschappelijk onderzoek gunstige uitkomsten laten zien.

De KOPP-specifieke interventies staan hieronder weergegeven. Deze interventies richten zich op alle beïnvloedbare risico- en beschermende factoren zoals aan het begin van het hoofdstuk Screenen op risico’s opgesomd. Meer informatie over de KOPP-specifieke interventies is te vinden in de DEJ en in de onderbouwing van deze richtlijn.

Interventies opgenomen in de DEJ

… Meer

Interventies aangedragen vanuit de praktijk (met gunstige onderzoeksuitkomsten)

 • KOPP preventieprojecten: Doe-praatgroep & Pubergroep
  Type: face-to-face
  Primaire doelgroep: jeugdigen
  Leeftijd jeugdige: 8-15 jaar

 • PIEP zei de muis
  Type: face-to-face
  Primaire doelgroep: kinderen en ouders
  Leeftijd jeugdige: 4-8 jaar

 • Bureau Basiszorg
  Type: face-to-face
  Primaire doelgroep: gezin

 • Drie gezinsgesprekken
  Type: face-to-face
  Primaire doelgroep: gezin

 • Survivalkid
  (sinds september 2015: in DEJ opgenomen als goed onderbouwd)
  Type: online
  Primaire doelgroep: jongeren
  Leeftijd jeugdige: 16-24 jaar

… Meer

Hieronder staan de aanbevolen generieke interventies die de jeugdhulp en jeugdzorg kan inzetten wanneer er sprake is van KOPP-problematiek. Deze zijn ingedeeld per beschermende factor. Meer informatie over deze interventies is te vinden in de Databank effectieve jeugdinterventies op de website van het NJi.

Versterken opvoedvaardigheden en ouder-kindinteractie

… Meer

Versterken zelfvertrouwen, copingvaardigheden en sociale redzaamheid van de jeugdige

Rots en water
Primaire doelgroep: jeugdigen
Leeftijd jeugdige: 9-18 jaar

  … Meer

  Bij disfunctionele gezinspatronen en gedragsproblemen (waaronder antisociaal en delinquent gedrag en overmatig druggebruik)

  … Meer

  Versterken netwerk

  … Meer

  Is bekend dat er psychische en/of verslavingsproblemen spelen bij een of beide ouders? Maak dan gebruik van de checklist (tabel 4) in hoofdstuk 5.2 van de downloadbare versie van deze richtlijn.

  Voor jeugdprofessionals hoort helder te zijn welke interventies beschikbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn hoe jeugdhulp (inclusief jeugd-ggz) en huisarts kunnen samenwerken. Er hoort een sociale kaart beschikbaar te zijn die inzicht geeft in de samenwerkingspartners binnen de jeugdhulp, de (huis)artsenzorg et cetera. Deze kaart dient namen en telefoonnummers te bevatten zodat snel gehandeld kan worden indien noodzakelijk.

  Aanbevelingen
  Keuzes maken voor interventies
  Reageer!