KOPP/KOV

2. Gevolgen voor de jeugdige

Veelvoorkomende gevolgen

Jeugdigen die opgroeien in een gezin met psychische en/of verslavingsproblemen bij (één van) de ouders kunnen bijvoorbeeld de volgende gedragingen en gevoelens laten zien:

  • parentificatie
  • geen vriendjes mee naar huis willen nemen
  • schaamte- en schuldgevoelens
  • zichzelf wegcijferen
  • geringe copingvaardigheden
  • schoolverzuim
  • separatieangst

Daarnaast kan de manier waarop de ouder met de jeugdige omgaat wijzen op problematiek. Een ouder kan bijvoorbeeld weinig sensitief en responsief op zijn kind reageren. Dat kan een signaal zijn.

Verband psychische klachten ouder en problematiek kind
De gevolgen per leeftijdsfase
Reageer!