KOPP

Gevolgen

Veelvoorkomende gevolgen

Een KOPP-kind is vaak aan de volgende gedragingen te herkennen:

  • parentificatie;

  • wil geen vriendjes mee naar huis nemen;

  • schaamte- en schuldgevoelens;

  • cijfert zichzelf weg;

  • geringe copingvaardigheden;

  • schoolverzuim;

  • separatieangst.

… Meer

Daarnaast kan de manier waarop de ouder met de jeugdige omgaat wijzen op KOPP-problematiek. Een ouder kan bijvoorbeeld weinig sensitief en responsief op zijn kind reageren. Dat kan een signaal zijn.

Verband stoornis ouder en problematiek kind
De gevolgen per leeftijdsfase
Reageer!