KOPP/KOV

3. Risico- en beschermende factoren

Aanbevelingen

  • Zorg dat je voldoende kennis hebt van risico- en beschermende factoren om stoornissen en andere negatieve uitkomsten voor jeugdigen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.

  • Breng voor elke jeugdige de risico- en beschermende factoren in kaart. Denk niet alleen aan eigenschappen van de jeugdige zelf: ook kenmerken van de ouder(s), het gezin en de omgeving zijn van belang.

  • Let zowel op de aard van de risicofactoren als op de optelsom ervan.

  • Zet in op het afzwakken van risicofactoren voor de jeugdige en zet ook in op het versterken van de beschermende factoren.

  • Bied hulp in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige aan. Dus in het gezin, of anders om het gezin heen.

… Meer

Deze aanbevelingen worden in de volgende hoofdstukken concreet uitgewerkt.

Aangrijpingspunten voor preventie en hulpaanbod
Reageer!