KOPP

Gevolgen

Het opvoedgedrag van de ouders

Het opvoedgedrag van KOPP-ouders lijkt het verhoogde risico op problemen bij KOPP-kinderen voor een belangrijk deel te verklaren. Ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek kunnen minder goed in staat zijn hun kind op te voeden als gevolg van hun symptomen. Er is vaker sprake van beperkte verzorging (fysieke zorg en emotionele ondersteuning), beperkte autoritatieve controle (structuur en organisatie bieden, ontwikkeling van zelfstandigheid stimuleren) en juist veel autoritaire controle (restrictiviteit en straf opleggen). Ook lopen jeugdigen in KOPP-gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling. Verder zadelen veel KOPP-ouders hun kinderen op met verantwoordelijkheden die niet bij hun leeftijd passen. Dit kan weer leiden tot parentificatie. De jeugdige neemt dan langdurig de rol van ouder op zich.

Bovendien schamen veel KOPP-ouders zich voor hun situatie, voelen ze zich er schuldig over en hebben ze het gevoel geen goede ouder te zijn. Daarnaast kunnen ze bang zijn voor uithuisplaatsing van hun kind. Zulke gevoelens belemmeren ouders mogelijk om hulp te zoeken voor zichzelf of hun kind.

Naast psychische en/of verslavingsproblematiek spelen in KOPP-gezinnen vaak nog meer problemen waarvoor hulp nodig is. Denk aan financiële, huishoudelijke en/of relatieproblemen. Zijn er meerdere problemen in een gezin aanwezig, dan spreek je van een multiprobleemgezin. Zie voor meer informatie de Richtlijn Multiprobleemgezinnen.

De gevolgen per leeftijdsfase
Inleiding
Reageer!