KOPP

Risico- en beschermende factoren

Inleiding

Zoals in het hoofdstuk Gevolgen beschreven, verhogen psychische en/of verslavingsproblemen bij een of beide ouders het risico op allerlei stoornissen en andere negatieve uitkomsten bij de jeugdige. Toch groeien veel KOPP-kinderen zonder problemen op. De psychische problematiek van de ouder(s) is dus geen allesverklarende factor. Of bij een KOPP-kind daadwerkelijk problemen ontstaan, hangt namelijk af van de aanwezigheid en het samenspel van risico- en beschermende factoren. Risicofactoren vergroten de kans op het ontstaan van problemen, beschermende factoren fungeren als buffer daartegen en verkleinen zo de kans op het ontstaan van problemen.

In de literatuur is een groot aantal risico- en beschermende factoren voor KOPP-kinderen beschreven. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen risicofactoren bij de jeugdige zelf (onder andere genetische aanleg, een moeilijk temperament, onveilige gehechtheid, parentificatie), bij de ouder(s) (onder andere de aanwezigheid van een ernstige en langdurige stoornis, een verstoorde ouder-kindinteractie), bij het gezin (onder andere financiële problemen, kindermishandeling) en in de omgeving (gebrek aan sociale steun, stigmatisering). Een aantal van deze risicofactoren komt voor bij kwetsbare groepen met recht op bijzondere zorg die zijn aangewezen in het internationale jeugdrecht: kinderen met een handicap, kinderen die slachtoffer zijn van geweld, vluchtelingenkinderen en kinderen die in Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerde kinderen).

Beschermende factoren kunnen eveneens liggen bij de jeugdige zelf (onder andere een veilige hechting, goed ontwikkelde cognitieve en sociale vaardigheden, veel zelfvertrouwen, een grote zelfredzaamheid, behoorlijk inzicht in ouderlijke problematiek), bij de ouder(s) (onder andere goede opvoedvaardigheden, een gezonde ouder-kindinteractie), bij het gezin (onder andere de aanwezigheid van een gezonde andere ouder), en in de omgeving (onder andere de aanwezigheid van een sociaal netwerk voor ouder(s) en jeugdige).

Cumulatief effect van risicofactoren
Inleiding
Reageer!