KOPP

Omgaan met ingewikkelde situaties

Onduidelijkheid over ouderlijke problematiek

Het is niet altijd duidelijk of een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen kampt. Wel kan er een vermoeden zijn. Ga in overleg met de ouders na hoe duidelijker kan worden wat er (nog meer) speelt in het gezin wat goed is om te weten in het belang van de jeugdige.

Het kan bijvoorbeeld ook gaan om ouders die hun eigen problematiek en de gevolgen hiervan voor hun kind niet onderkennen (waarbij de partner deze problematiek soms wel, maar soms ook niet onderkent). Het kan ook gaan om ouders die elkaar diskwalificeren in geval van een (v)(echt)scheiding, of om ouders bij wie schaamte en eergevoel een grote rol spelen. Ook kan de ouderlijke problematiek of de veranderingsbereidheid worden gemaskeerd door een (licht) verstandelijke beperking. Ga in zo’n situatie na of er voor de betreffende jeugdhulpinstelling een lokaal of regionaal convenant bestaat waarin informatieuitwisseling tussen verschillende beroepsgroepen is geregeld. Is zo’n convenant aanwezig, dan kun je, in overleg met de ouders, nadere informatie inwinnen bij bijvoorbeeld de huisarts, de eventuele verwijzer of behandelaar van de ouders.

Daarnaast is het aan te raden om de Vragenlijst Gezin en Opvoeding (VGO, subschaal OBVL) af te nemen. Deze lijst screent depressieve stemmingen, rolbeperking en gezondheidsklachten van de ouder(s). Meer informatie over de VGO is te vinden in hoofdstuk 5 van de Onderbouwing (pdf) van deze richtlijn.

Zorgmijdende ouders
Mogelijke knelpunten
Reageer!