KOPP/KOV

6. Omgaan met ingewikkelde situaties

Licht verstandelijke beperking

Onder jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lijkt het percentage KOPP/KOV-kinderen hoger te zijn dan binnen de algehele populatie (Van Santvoort & Riemersma, 2019). Er is sprake van een dubbel risico bij jeugdigen met een LVB van wie een (of beide) ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen hebben. Jeugdigen met een LVB hebben al vaker problemen in hun ontwikkeling dan jeugdigen zonder een LVB. Daarnaast hebben kinderen van ouders met psychische problemen (inclusief LVB) meer risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen (zie het hoofdstuk Gevolgen voor de jeugdige).

De reguliere diagnostische instrumenten en interventies zijn niet altijd bruikbaar voor ouders en/of jeugdigen met een LVB. Het is dus van belang rekening te houden met en aan te sluiten bij de kenmerken van een LVB. Om dit te kunnen doen moeten er aanpassingen worden gemaakt in de diagnostiek en de hulpverlening. Die aanpassingen kunnen bestaan uit onder andere onderstaande aanbevelingen. Voor een volledig overzicht van aanbevelingen en meer informatie verwijzen we naar Douma (2018). Deze publicatie is gratis te downloaden op de website van het Kenniscentrum LVB.

De interventie ‘Jij bent okay’ is gebaseerd op bestaande KOPP/KOV-interventies en is aangepast aan het cognitieve niveau van jeugdigen en ouders met een LVB. Het is een groepsaanbod voor de jeugdigen en een online ondersteuning voor de ouder(s). De interventie wordt op dit moment onderzocht op effect en is nog niet landelijk beschikbaar.

Aanbevelingen
Opname van een ouder
Reageer!