KOPP

Gevolgen

Aanbevelingen

  • Ga bij gezinnen altijd direct na of het al dan niet om een KOPP-gezin gaat.

  • Let, behalve op algemene emotionele en gedragsproblemen van een jeugdige, ook op signalen die kunnen wijzen op KOPP-problematiek, zoals parentificatie en geen vriendjes mee naar huis nemen.

  • Let op het type stoornis van de ouder, omdat dit type verband houdt met het soort problemen dat de jeugdige kan ontwikkelen.

  • Ga na of er sprake is van een eventueel cumulatief effect van meerdere negatieve gevolgen, die gezamenlijk resulteren in (ernstigere) KOPP-problematiek.

  • Wanneer wordt opgemerkt dat ouders bang zijn voor uithuisplaatsing van het kind kan ter geruststelling van de ouders worden aangegeven dat uithuisplaatsing een uiterste maatregel is; hulp wordt in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige, in het gezin, of anders om het gezin heen geboden. 

… Meer

Verband stoornis ouder en problematiek kind
Reageer!