Middelengebruik

7. Organisatie: beleid, competenties en scholing

Samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners

De samenwerking tussen ketenpartijen wordt soms bemoeilijkt door beperkte informatie-uitwisseling tussen de zorgorganisaties en het uiteenlopende beleid rondom middelengebruik. Dat het uitwisselen van informatie soms te wensen overlaat, kan komen door de Algemene verordening gegevensbescherming – AVG. Jeugdprofessionals verwijzen jongeren bijvoorbeeld naar de verslavingszorg, maar weten niet of die jongeren daar ook aankomen. Maar het kan ook zijn dat verschillende organisaties verschillende doelen nastreven. De jeugdhulporganisatie streeft bijvoorbeeld volledige abstinentie na terwijl de verslavingszorgorganisatie inzet op controle van gebruik.

Van belang is daarom het beleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en een samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale jeugdhulporganisatie(s) en de verslavingszorg te sluiten. Neem hierin afspraken op over:

  • de onderlinge informatie-uitwisseling over jongeren;
  • het organiseren van een warme overdracht tussen de zorgorganisaties;
  • het samenbrengen van relevante expertise rond jongeren die moeilijk te handhaven zijn binnen de zorg;
  • het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor therapieresistente jongeren om te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen.
Aanbevelingen
Kennis, competenties en scholing
Reageer!