Middelengebruik

2. Definities, concepten en afbakening

Belang van vroegsignalering

Hoe eerder en hoe meer een jongere gebruikt, hoe groter de kans op middelenproblematiek later in het leven. Preventie en vroegsignalering van middelengebruik zijn van belang om persoonlijke en sociale schade van problematisch middelengebruik te voorkomen of te verhelpen. Een selectieve of geïndiceerde preventieve interventie werkt minder goed wanneer de jongere tijdens de behandeling blijft gebruiken. Als de interventie onvoldoende werkzaam blijkt, dient tijdig doorverwezen te worden naar behandeling. In hoofdstuk 6 gaan we hier verder op in.

Omgang met middelengebruik
Prevalentie middelengebruik onder jongeren
Reageer!