Middelengebruik

6. Behandeling

Interventieoverzichten

Jongeren van twaalf tot en met drieëntwintig jaar bij wie er sprake is van een verslaving kunnen voor behandeling terecht in de specialistische jeugdverslavingszorg. Het behandelaanbod staat beschreven op een aparte website voor jeugdverslavingszorg (jeugdverslavingszorg.nl). Deze website geeft een overzicht van effectieve behandelingen zoals uitgevoerd door de instellingen voor verslavingszorg.

De keuze voor programma’s en interventies die toepasbaar zijn, is hoofdzakelijk gebaseerd op de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ) van het Nederlands Jeugdinstituut en betreft interventies om problematisch middelengebruik te behandelen. Hieronder valt ook het roken van tabak en het vapen van nicotine (vooral op zeer jonge leeftijd).

In tabel 7 op pagina 50 van de complete richtlijn staat ook een aantal interventies die (nog) niet de databanken staan, maar wel veelbelovend zijn. Het is niet altijd zo dat interventies die niet (meer) in de databank staan, ook niet meer effectief zijn. Er zijn andere, vaak procedurele redenen waarom een interventie niet opnieuw wordt aangemeld.

Aanpak middelengebruik: zelf uitvoeren, samenwerken of doorverwijzen
Behandelinterventies
Reageer!