Middelengebruik

6. Behandeling

Aanbevelingen

 • Gebruik de beschrijving in paragraaf Behandelinterventies (werkzame principes), figuur 6.1 en bijlage 4 van de onderbouwing bij het kiezen van een behandelinterventie.

 • Werk samen met jongeren en hun ouders. Help ouders bij het verkrijgen van genoeg kennis en vaardigheden om verstandig om te gaan met het (eventuele) middelengebruik van hun kind.

 • Werk het liefst systeemgericht, aansluitend op de eigen kracht van de jongere en het gezin.

 • Besteed daarbij ook aandacht aan terreinen die buiten het gezin liggen, zoals school, werk en vrije tijd.

 • Als interventies in een gemeente niet beschikbaar zijn: zoek naar een alternatief aanbod op basis van deze richtlijn en meld de lacunes bij de jeugdhulpinstelling.

 • Schakel de verslavingszorg in wanneer er sprake is van:

  • ernstige onthoudingsverschijnselen bij stoppen of minderen van gebruik, en/of
  • ernstig, herhaaldelijk agressief gedrag samenhangend met middelengebruik, en/of
  • ernstige symptomen van psychopathologie in combinatie met een stoornis in het gebruik van middelen, zoals psychologische symptomen, en/of
  • obstakels bij de huidige reguliere begeleiding of behandeling door het middelengebruik en daaraan verbonden disfunctioneren op verschillende levensgebieden.

… Meer

Aanpak middelengebruik: zelf uitvoeren, samenwerken of doorverwijzen
Reageer!