Scheiding en problemen van jeugdigen

Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders

Algemene adviezen naar leeftijd van de jeugdigen

In de literatuur wordt een aantal ontwikkelingscondities genoemd, die van belang zijn om over het kind te adviseren. Er worden bijna twintig condities onderscheiden, geordend in drie thema’s:

  • Zorg en veiligheid: adequate verzorging, veilige directe en wijdere fysieke omgeving, ondersteunende en flexibele opvoedingsstructuur.

  • Passende opvoeding: continuïteit en stabiliteit in opvoeding en verzorging, respect voor en interesse in het kind, een affectief klimaat, begrip en steun, niveau van onderwijs, omgang met peers, adequaat voorbeeldgedrag ouder(s).

  • Continuïteit en toekomstperspectief: kind weet waar hij aan toe is in heden en toekomst, weet waar hij vandaan komt, houdt contact met zijn verleden, ondersteuning door sociaal netwerk.

… Meer

Op basis van diverse onderzoeken kunnen enkele algemene adviezen worden gegeven over de frequentie en duur van de omgang tussen jeugdigen en hun ouder(s) en de effecten daarvan op jeugdigen van verschillende leeftijden. In bijlage 3 van de complete richtlijn is een uitgebreid overzicht opgenomen van de mogelijke effecten van een scheiding op kinderen, uitgesplitst naar leeftijd tot en met twintig jaar.

  • April 2018: in verband met feedback van cliënten, professionals en onderzoekers is hier een passage verwijderd. Inhoud en formulering wordt meegenomen in de herziening van deze richtlijn (verwachte publicatie: najaar 2019).
  • Peuters en kleuters (van 2 tot 5 jaar) exploreren hun (kleine) wereld. Ze ontwikkelen hun taal en zijn bezig zindelijk te worden. Meestal kunnen zij wat langer dan een paar uur van de inwonende ouder weg. Ten minste wekelijks contact met de uitwonende ouder en duidelijke afspraken zijn aan te bevelen. Adviseer bij slaapproblemen aan ouders het overnachten bij de uitwonende ouder liever nog even uit te stellen. Laat hen ook attent zijn op terugval in gedrag. En raad de ouders aan hun kind zoveel mogelijk aandacht en liefde te geven.

  • Basisschoolleerlingen (van 5 tot 12 jaar) hebben vooral behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ze zijn zich sociaal, moreel en intellectueel druk aan het ontwikkelen, en willen vaak inspraak in de zorg- of omgangsregeling. Maar de ouders moeten beslissen, en het liefst samen. Het is wenselijk als de ouders proberen positief of ten minste neutraal over elkaar te spreken. Contact met de uitwonende ouder kan ook tussendoor via e-mail en telefoon. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken.

  • Jongeren (van 12 tot 18 jaar) willen vaak zelf bepalen hoe vaak en wanneer zij de andere ouder zien. Overleg is nuttig, en ouders moeten bedenken dat zij verantwoordelijk blijven. Tenslotte blijkt uit onderzoek dat het belangrijk voor jeugdigen is dat ouders het met elkaar eens zijn of worden over de zorg- of omgangsregeling. Daarom is het ook van groot belang dat ouders het eens zijn of worden over het ouderschapsplan.

… Meer

Hulp aan de jeugdige en/of aan de ouders
Advies over de mate van contact met beide ouders na de scheiding
Reageer!