Scheiding en problemen van jeugdigen

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn herzieningen

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen hebben een aantal herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, leest u bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • 2014 - Publicatie eerste versie van de richtlijn

  In 2014 is de eerste versie van de richtlijn gepubliceerd.

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.

  Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.

  De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • April 2018 - Tussentijdse aanpassing

  We ontvingen veel feedback op een passage in de richtlijn over de algemene adviezen naar leeftijd van de jeugdigen, in het bijzonder de adviezen gericht op kinderen van 0-2 jaar en 2-5 jaar. Deze feedback, afkomstig van cliënten, professionals en onderzoekers, hebben we gewogen en in overleg met de beroepsverenigingen besloten dat aanpassing noodzakelijk is.

  De aanpassing heeft inhoudelijke implicaties. Dat betekent dat aanpassing niet van het ene op het andere moment mogelijk is. De volledige herziening van de richtlijn is gestart en daarbij wordt expliciet aandacht aan deze passage. Tot die tijd is de passage uit de richtlijn en de onderbouwing gehaald. De passage is in de richtlijn volledig verwijderd en in de onderbouwing is de passage doorgehaald nog terug te vinden. Zie pagina 34 in de richtlijn en pagina 61 tot 63 in de onderbouwing, evenals in beide gevallen Bijlage 3.

 • 2018-2020 - Herziening van de richtlijn

  2018: Start actualisatie van de richtlijn.

  Januari 2019: Oplevering eerste concept.

  Maart – april 2019: Commentaarfase en praktijktoets.

  Mei – juni 2019: Verwerking commentaar, eind juni oplevering tweede concept.

  Najaar 2019: Voorleggen voor acceptatie door stuurgroep en autorisatie door beroepsverenigingen.

  Maart 2020: Publicatie herziene versie

Materialen richtlijn
Reageer!