Scheiding en problemen van jeugdigen

Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

Feiten en cijfers over jeugdigen en scheiding

Per jaar krijgen ongeveer zeventigduizend thuiswonende kinderen (van wie bijna zestigduizend minderjarigen en ruim tienduizend meerderjarigen) te maken met de scheiding van hun ouders. Scheidingen komen zowel in de stad als op het platteland voor, veel vaker in gezinnen zonder religieuze binding, en veel vaker in gezinnen met een lager opleidingsniveau. Jeugdigen van alle leeftijden kunnen te maken krijgen met scheidende ouders, dus ook heel jonge kinderen. Meestal hebben na de scheiding beide ouders gezamenlijk ouderlijk gezag. Allochtone scheidingskinderen wonen vaker dan autochtone scheidingskinderen in een moedergezin en hebben ook minder contact met hun uitwonende vader.

De belangrijkste problemen bij een ouderlijke scheiding voor jeugdigen
Inleiding
Reageer!