Scheiding en problemen van jeugdigen

Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

Risicofactoren

De literatuur is duidelijk over de belangrijkste risicofactoren voor jeugdigen om in de problemen te raken voor, tijdens en na een ouderlijke scheiding. Dit zijn:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling;

  • psychologische oorlogsvoering tussen de ouders;

  • ernstige en langdurige ouderlijke conflicten;

  • een instabiele inwonende ouder of ouders;

  • een slechte band met de inwonende ouder;

  • het aantal bijkomende veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners;

  • financiële problemen (in het algemeen achteruitgang in SES en in het bijzonder als er sprake is van armoede);

  • een slechte band met de uitwonende ouder;

  • een slechte band met de stiefouder.

… Meer

Het ontbreken van bovengenoemde factoren verkleint de kans op problemen. Er zijn echter ook andere positieve factoren die de kans op problemen rond een scheiding kunnen verminderen: humor van de ouders, onderlinge genegenheid, interesse voor de jeugdige en een positieve onderlinge communicatie. Een goede band met de inwonende ouder is eveneens een belangrijke positieve factor. Ook de band met de uitwonende ouder is van belang, zij het in mindere mate. Een goede band met de uitwonende ouder is voor een scheidingskind wel belangrijker dan de frequentie van het contact. Het is niet altijd duidelijk waarom sommige jeugdigen beter met de scheiding kunnen omgaan dan andere jeugdigen. Meer onderzoek is nodig op dit punt.

Overwegingen
(Stief)broers, (stief)zussen en stiefouders
Reageer!