Scheiding en problemen van jeugdigen

Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

Overwegingen

In aanvulling op de literatuur is er vanuit de praktijk een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld dat negatieve uitlatingen naar de andere ouder kunnen worden geheretiketteerd als onverwerkt trauma waarna verwezen kan worden naar de GGZ. De opmerkingen uit de klankbordgroep, cliëntentafel en proefimplementatie leverden de volgende overwegingen op:

  • Sommige jeugdprofessionals erkennen de specifieke situatie van het scheidingskind niet genoeg. Zij moeten zich hiervan bewust zijn en vragen hoe de jeugdige de scheiding van zijn ouders beleeft. Ook in scholing moet meer aandacht zijn voor de belevingswereld van jeugdigen.

  • Als scholen problemen van jeugdigen in een scheidingssituatie onvoldoende signaleren (of hieraan geen gevolg geven), is het belangrijk dat jeugdprofessionals de scheidingsproblematiek bespreken met de scholen.

  • Jeugdprofessionals zouden meer kennis moeten verwerven die nodig is om een gesprek te voeren over scheidingsproblematiek met ouders en jeugdigen. Vervolgens moeten zij aan ouders duidelijk kunnen uitleggen dat kinderen loyaal willen blijven aan beide ouders. Dat kan veel problemen en leed voorkomen.

  • Jeugdprofessionals moeten gescheiden ouders erop wijzen dat zij niet negatief spreken over de andere ouder in het bijzijn van hun kind.

  • Jeugdprofessionals doen er goed aan ouders óók te wijzen op de zaken die wél goed gaan in de opvoeding.

  • Jeugdprofessionals doen er goed aan om niet het onmogelijke van zichzelf te vragen als ouders herhaaldelijk niet in staat blijken om de strijd te staken.

… Meer

Aanbevelingen
Risicofactoren
Reageer!