Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

2. Samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders en jeugdige

Deze richtlijn

Een richtlijn kan helpen bij deze gezamenlijke besluitvorming. De professional bespreekt de richtlijn met ouders en jeugdige en wijst hen op het bestaan van de informatie voor ouders. Hij legt de stappen in het hulpproces uit op een manier die voor hen begrijpelijk is, houdt rekening met de emoties die de procedure oproept en biedt ouders en jeugdige de ruimte om te reageren. Hij legt hun uit welke keuzemogelijkheden er zijn, om vervolgens samen na te gaan hoe zij tegen deze opties aankijken. Welke mogelijkheden zien ouders en jeugdige, hoe kijken zij tegen de aangedragen opties aan en wat willen ze juist niet?

De richtlijn geeft aandacht aan de processtappen en inhoudelijke afwegingen, en aan de houding en gespreksvaardigheden van de professional om beslissingen gezamenlijk met ouders en jeugdige te nemen. Het gaat dus om zowel wetenschappelijke inzichten, vakkennis en expertise van de professional als om de voorkeuren van de cliënt. Het belang van een positieve en constructieve samenwerkingsrelatie blijft gedurende het hele beslisproces een aandachtspunt voor de jeugdprofessional; het is essentieel om regelmatig aan ouders en jeugdige te vragen hoe zij de samenwerking ervaren en hun te vragen om feedback op de manier waarop de jeugdprofessional met hen omgaat.

Het opbouwen van zo’n relatie en het vertrouwen tussen jeugdprofessional en gezin kost tijd. Het loont dus om tijd en energie te steken in de opbouw van een samenwerkingsrelatie aan het begin van het traject en hier gedurende het gehele besluitvormingsproces aandacht aan te besteden.

Participatie van jeugdigen
Inleiding
Reageer!