Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

6. Doelen opstellen en beslissen over hulp

Evaluatie en monitoring van het hulpverleningsproces

De beslissing welke vorm van hulp wordt ingezet is geen eenmalige beslissing. Het voortdurend volgen en evalueren (monitoring) van het proces, de samenwerkingsrelatie en de resultaten helpen om uiteindelijk een positief resultaat te behalen. Evaluatie en monitoring kan leiden tot het bijstellen van de doelen of de hulp. Het is cruciaal dat de uitvoerende jeugdprofessional ouders en jeugdige vraagt hoe zij de samenwerking met de jeugdprofessional en het hulpverleningsproces ervaren en in hoeverre zij resultaat van de hulp of ondersteuning zien. Gebleken is dat jeugdprofessionals de kwaliteit van de behandelrelatie en bereikte resultaten vaak hoger inschatten dan dat cliënten doen. Daarom moet de mening van ouders en jeugdige hierover leidend zijn. Regelmatige evaluatie met ouders en jeugdige helpt positieve resultaten met de hulp te bereiken. Zeker in de startfase van de hulpverlening is het verstandig de samenwerkingsrelatie regelmatig met ouders en jeugdige te bespreken en daarmee te versterken.

Stagnatie van hulp

Wanneer de hulpverlening stagneert moet de uitvoerend jeugdprofessional zich samen met ouders en jeugdige afvragen (eventueel in samenspraak met de gedragswetenschapper):

  • of er problemen zijn in de samenwerking tussen de jeugdprofessional en ouders en jeugdige;
  • of hij meer informatie over de vraag of het probleem van ouders of jeugdige nodig heeft;
  • of het hulpverleningsplan heldere doelen bevat;
  • of er sprake is van een crisis of een probleem in de motivatie;
  • of ouders en jeugdige positieve resultaten behalen wat betreft de gestelde doelen;
  • of de hulp of ondersteuning aansluit bij de vraag, het probleem en de doelen van ouders of jeugdige;
  • of de hulp of ondersteuning uitgevoerd wordt zoals

Monitoring van hulp

Een voorbeeld van een interventie waarin de hulpverlener systematisch gebruik maakt van monitoring, is MATCH. MATCH is een interventie bestaand uit modules voor de behandeling van angst, depressie, trauma en gedragsproblemen. De modules zijn gebaseerd op bewezen effectieve interventies, maar kunnen systematisch flexibel worden ingezet door gedurende de behandeling steeds de voortgang te monitoren. Hulpverleners gaan eerst na wat het belangrijkste probleem is van een jeugdige en beslissen samen met ouders en jeugdige welke module daarbij het beste ingezet kan worden. Wanneer andere problemen zich gaandeweg voordoen, kan de hulpverlener systematisch beslissen om elementen van de andere modules in te zetten om die aan te pakken.

Beslissen over beëindiging van hulp
Beslissen over hulp
Reageer!