Betrek jij de richtlijnen in je werk?

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om jou als professional te ondersteunen in je dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor jouw handelen. Daarmee beslissen jij en je cliënt samen over de best passende hulp.

De richtlijnen

De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO,
en mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van VWS.

Uit de praktijk

‘'Richtlijnen helpen om goed het gesprek met ouders aan te gaan en een deskundig oordeel te geven.'’

Kees Buijs Teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht

Lees het verhaal van Kees Buijs

Werkwijze

Hoe ontstaat een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming?

Met behulp van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming beslist de jeugdprofessional van nu samen met zijn of haar cliënt over de best passende hulp. Zo'n richtlijn ontstaat niet vanzelf en staat niet op zichzelf. Hoe kom je van knelpunt tot richtlijn?

Lees meer over de ontwikkeling en invoering van richtlijnen

Reageer!