Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

3. Het beslisproces

Instrumenten

Gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten blijken consequent te leiden tot betere voorspellingen – zoals de kans op recidive of de kans dat een interventie effectief zal zijn – dan wanneer hulpverleners zich een ongestructureerd oordeel vormen. Zelfs ervaren hulpverleners blijken zich betere oordelen over de problemen te vormen als zij een instrument ter ondersteuning gebruiken.

Een voordeel van gestandaardiseerde instrumenten is dat zij zorgen voor een objectivering van de oordeelsvorming: elke hulpverlener kan met een instrument op dezelfde manier de situatie beoordelen en tot eenzelfde conclusie komen. In veel gevallen zijn deze instrumenten

gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Met gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten weten hulpverleners dat ze meten wat ze willen meten. Dit verkleint de kans

dat zij jeugdigen over het hoofd zien die behandeling nodig hebben en dat jeugdigen die geen (zware) problemen hebben onnodig behandeling krijgen. Een ander voordeel is dat ze het mogelijk maken om op een systematische manier de resultaten van een jeugdige te vergelijken met die van andere jeugdigen.

Advisering door het team
Vaardigheden van de jeugdprofessional
Reageer!