Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

 • 2014 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de onderbouwing van de richtlijn (pdf).

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  • In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.
  • Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.
  • De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • 2021 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door Cora Bartelink (Haagse Hogeschool) en Claudia Versteeg (NJi).
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn Samen beslissen en algemene feedback.
  • In de herziene richtlijn heeft onder meer een update plaatsgevonden van wetenschappelijke literatuur, van instrumenten die professionals in de het kader van de probleem- en krachtenanalyse kunnen inzetten en wordt extra aandacht besteed samen beslissen in gedwongen kader.
  • Lees alle aanpassingen in de Verantwoording herziening richtlijn 2020 (pdf).

 • 2022 - Aanpassingen in de richtlijn

  • Uitgevoerd door Esther Kooymans (NJi), in samenwerking met een flexibele schil van jeugdhulpprofessionals en ervaringsdeskundigen.
  • Aanpassingen vonden plaats naar aanleiding van de wens van de herzieningswerkgroep om het clientperspectief meer recht te doen en om de gezamenlijkheid van het samen beslissen centraler te stellen.
  • De richtlijn begint nu met een eerste hoofdstuk dat zich volledig richt op de samenwerkingsrelatie. Hierdoor komt het ‘’samen beslissen” als basisattitude meer tot zijn recht.
  • De richtlijn is redactioneel aangepast; niet op inhoud. Zinnen en tekstpassages zijn herschreven en ingekort.
  • Lees alle aanpassingen in het verantwoordingsdocument.

Materialen
Reageer!