Voor opleiders

Studenten die worden opgeleid tot jeugdprofessional verwachten dat zij tijdens hun opleiding zo goed mogelijk worden voorbereid en toegerust op het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Én dat dit gebeurt op basis van up-to-date kennis. Jeugdprofessionals die na-en bijscholing volgen verwachten dit eveneens. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Onmisbaar dus voor opleiders! Werk jij in het onderwijs of verzorg je na-en bijscholing en wil je de richtlijnen gebruiken of integreren in jouw lesstof? Deze pagina helpt je op weg.

Tools

Er zijn allerlei materialen beschikbaar die je kunt gebruiken wanneer je (aankomend) professionals wil informeren over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Bijvoorbeeld:

  • Gebruik de animatie wanneer het gaat om beroepsontwikkeling of kwaliteit. De animatie vertelt in anderhalve minuut wat richtlijnen zijn.
  • Neem wat sheets uit een van de verschillende presentaties wanneer je een specifieke richtlijn wilt betrekken in je lesprogramma.
  • Studenten of deelnemers zelf aan het werk zetten? De workshop‘Vind de weg door het woud van richtlijnen’ laat (aankomend) professionals kennis maken met verschillende richtlijnen.
  • Van iedere richtlijn is er een werkblad. Goed te benutten in opdrachten.

Je vindt deze en andere materialen onder Tools.

Leernetwerk

In 2017 bekijken we samen met 16 vertegenwoordigers van 10 HBO-opleidingen social work/pedagogiek hoe het werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming een vanzelfsprekend onderdeel kan worden binnen de verschillende opleidingen. Studenten die vanaf 2018 zijn afgestudeerd in het uitstroomprofiel jeugd, behalen daarmee hun registratie voor jeugd & gezinsprofessional bij het Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ). Van geregistreerde jeugdprofessionals wordt verwacht dat zij de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming benutten als belangrijke veldnormen. Voor hogescholen is het nu soms nog zoeken op welke manier ze de richtlijnen in het onderwijs kunnen gebruiken en toepassen. Om dit gemakkelijker te maken, ontwikkelen we binnen het leernetwerk praktische interactieve werkvormen voor studenten aan de hand van casuïstiek. Om de aandacht voor het werken met richtlijnen te borgen in de opleidingen, zullen we ons ook richten op curriculum-commissies en opleidingsmanagers. Meer informatie of mee doen? Neem contact met ons op via info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

Aanbieders na- en bijscholing

Een keer per jaar organiseren we een meet-up met aanbieders van na- en bijscholing. We wisselen uit over het gebruik van richtlijnen in na- en bijscholing en geven aan wat actuele thema’s vanuit de praktijk zijn waarop het ontwikkelen van scholing gewenst is. De eerstvolgende vindt plaats op donderdag 30 november van 10.30 tot 12.30 uur bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Bekijk de uitnodiging hier. Aanmelden voor 30 november kan via info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Ben je 30 november niet in de gelegenheid om te komen, maar wil je wel op de hoogte blijven? Stuur ons even een mailtje.

Gastcolleges en gastlessen

Ontwikkelaars van richtlijnen of medewerkers van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling en invoering van richtlijnen verzorgen regelmatig een gastcollege of gastles. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Vermeld in je mail wat je zelf voor ogen hebt (algemeen of richtlijn specifiek verhaal, tijdsduur, schatting aantal toehoorders, al dan niet onderdeel van breder lesprogramma/evenement, enzovoort). Mocht je al een datum en tijdstip op het oog hebben, geef dit dan ook aan.

Reageer!